Próba znalezienia dialogu między sztuką współczesną a Kościołem w pierwszych refleksjach estetycznych G. B. Montiniego

Paweł Szczepaniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.030

Abstrakt


Przełom dziewiętnastego i dwudziestego stulecia przyniósł początek rozłamu między teologią a sztuką. Artyści w swych poszukiwaniach sięgają do nowych źródeł inspiracji jakimi są nauka i wynalazki, ukazujące siłę człowieka i pęd ku zdobyciu wiąż kurczącego się świata. Ów rozłam negatywnie wpłynął na sztukę sakralną, która straciła ducha nowości. Zamknięta na nowe prądy stała się machinalnym powtarzaniem już istniejących nurtów historii sztuki. Manifesty futurystów, jeszcze bardziej zakleszczyły niechęć i niezrozumienie świata teologii stojącego na przeciw artysty wyznającego duchowość pędu. W pęknięciu powstałym w wyniku ruchów i teorii artystycznych młody kapłan G. B. Montini poszukuje mostów, które umożliwią dialog, a co więcej, dadzą kierunek odnowionej sztuce sakralnej. Sztuce która pojedna geniusz artysty z geniuszem Stwórcy.


Słowa kluczowe


sztuka sakralna; Montini; Beuron; Marinetti; futuryzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fillia, Marinetti F. T., Manifesto dell'arte sacra futura, „La Gazzetta del Popolo”, 23 giugno 1931

Fillia, Marinetti F. T., Manifesto dell'arte sacra futura, w: Filippo Tommaso Marinetti. Teoria e invenzione futurista, red. L. De Maria, Milano 1968, s. 201–205.

Lenz, D., Canone Divino. L'arte e la regola della Scuola di Beuron, red. P. Martore, Castelvecchi 2015.

Marientti, F. T., La nuova religione – morale della velocità, w: Manifesti del Futurismo, red. V. Birolli, Milano 2008, s. 161–170.

Marinetti, F. T., La nuova religione – morale della velocità, „L’Italia futurista”, 1 giugno 1916.

Montini, G. B., L'arte di Beuron, „Istituto Paolo VI. Notiziario” 16 (1988), s. 7–10.

Montini, G. B., L'arte di Beuron, "Studium" 25 (1929)1, s. 33–37.

Montini, G. B., Lettere ai familiari (1919–1943), t. II (1928–1943), red. N. Vian, Brescia–Roma 1968.

Montini, G. B., Spunti apologetici, w: Scritti giovanili, red. C. Trebeschi, Brescia 1979, s. 138–139.

Montini, G. B., Su l'arte sacra futura, „Arte Sacra” 1 (1931), s. 39–45.

Poupard, P., Le dialogue, Paul VI et les cultures contemporaines, w: Le jeurnée d'étudies Paris, 13 décembre 2005, red. G. Archetti, Brescia 2007, s. 53–64.

Salamone, F., Perenne rivelazione dell'arte cristiana. Per una teologia dell'arte in Paolo VI, Palermo 2013.

Segnantini, G., Pensieri d'artisti, w: Archivi del divisionismo, red. M.T. Fiori, Roma 1969, t. I, s. 337.

Tusini, G. L., Derive aeree della mistica: il demone del futurismo, w: Attraverso il tempo. Tersa di Gesù: la parola, il modello, l'eredità, red. E. Marchetti, Ravenna 2017, s. 219–234.

Tusini, G. L., Una non facile conciliazione, w: Vita culturale e idee sull'arte negli anni del Vaticano II, red. E. Marchetti, G. L. Tusini, Roma 2011, s. 29–69.

Vismara, S. M., La nuova arte di Beuron, Roma 1913.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism