Dynamizm wiary chrystologicznej w ujęciu Jeana Galot

Wiktor Ostrowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.027

Abstrakt


W artykule mowa jest o dynamizmie wiary, jaką objawia chrystologia sięgająca źródeł, czyli ukazująca ziemskie życie Jezusa Chrystusa. Każde rozważania o Chrystusie zawsze muszą być oparte na doświadczeniu wiary w historycznego Jezusa i zakotwiczone w dialogalnym rodowodzie pierwotnej chrystologii. Według Jeana Galot kierunek poszukiwania odpowiedzi na pytanie o podstawę chrystologii w jej dynamizmie trzeba dostrzec w kontekście sceny i słów samego Pana Jezusa zwróconych do uczniów: „Za kogo mnie uważacie?” (Mt 16,15). Chrystologia pierwotna ma zatem rodowód dialogalny. Sam bowiem Chrystus chciał umieścić chrystologię w dynamizmie dialogu. Pragnął On, aby nauka ta, była dialogiem, i aby jej twierdzenia były wynikiem poszukiwania oraz opisywania istoty wydarzeń, które znajdują się w ewangeliach. Na ten zamysł Chrystusa wskazuje fragment Jego rozmowy z Apostołami pod Cezareą Filipową (por. Mt 16,13–20), ten mianowicie, w którym Ewangeliści przedstawiają zapytanie Mistrza i odpowiedź Piotrową na nie. Wypowiedziane tam słowa są dla J. Galot punktem wyjścia w ukazaniu kierunków rozważań chrystologicznych.


Słowa kluczowe


chrystologia; dialog; wyznanie Piotra

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnicki R., Wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową i obietnica prymatu, „Homo Dei” 3 (1980), s. 205–211.

Duquoc Ch., Jezus Chrystus. Zarys chrystologii, tłum. D. Szumska, Warszawa 1976.

Galot J., Chi sei Tu, o Cristo, Firenze 1977.

Galot J., Serce Ojca, [tł. S. M. G.], Warszawa 1962.

Granat W., Dogmatyka katolicka, Lublin 1959.

Gryglewicz F., Za kogo mnie uważacie? Chrystus w oczach swoich współczesnych, Poznań–Warszawa–Lublin 1966.

Jan Paweł II, bulla „Incarnationis mysterium”, Poznań 1998.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Krakiewicz S., Kim jestem dla was?, „Chrześcijanin” 3 (1966), s. 3–12.

Łydka W., Potrzeba i drogi integracji w chrystologii, „Studia Theologiae Varsoviensia” 15 (1977) 1, s. 68–77.

Mondin B., Le cristologie moderne, Alba 1976.

Nossol A., Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską, Opole 1984.

Poniatowski Z., Chrystologia – kierunki, problemy, aporie, „Literatura na Świecie” 12 (1974), s. 92–101.

Ricciotti G., Życie Jezusa Chrystusa, tłum. J. Skowroński, Warszawa 1954.

Szymanek E., Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1965.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism