Mariofania. Rola Maryi w dialogu międzyreligijnym

Piotr Popiołek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.021

Abstrakt


W artykule jest poruszony problem postaci Maryi i jej roli w dialogu międzyreligijnym w kontekście religii Dalekiego Wschodu. Odwołując się do koncepcji dialogu międzyreligijnego Raimundo Panikkara, próbuje się wskazać na to, co wspólne dla chrześcijańskiego kultu Maryi i buddyjskich kultów Guanyin oraz Kannon. Przytaczając dwie historie: chrześcijaństwa w Chinach epoki Tang oraz chrześcijaństwa w Japonii od czasów misji jezuickich, ukazano, w jaki sposób przenikały się wpływy i wierzenia religijne. Według teorii niektórych orientalistów możliwe, że na rozwój kultu Guanyin pod postacią kobiety w Chinach mógł mieć wpływ obecności „nestorianizmu” na tych terenach. Z kolei mamy wyraźne świadectwa wskazujące na to, że kult maryjny i kult Kannon w Japonii łączyły się ze sobą wśród wspólnot japońskich „ukrytych chrześcijan”. Dzięki obserwacji tych zjawisk możemy ujrzeć mariologię jako locus dialogu międzyreligijnego, gdzie przenikają się wzajemnie tradycje chrześcijaństwa, buddyzmu oraz religii ludowych. Postać Maryi oraz doświadczenie wiary w niej może stać się podstawą dla dalszego dialogu, jak i komparatystyki religijnej.   


Słowa kluczowe


dialog międzyreligijny; mariologia; chrześcijaństwo w Azji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andressen, C., Krótka historia Japonii. Od samurajów do Sony, Warszawa 2004.

Barrett, T. H., Buddhism, Taoism and the eighth-century Chinese term for Christianity: a response to recent work by A. Forte and others, “Bulletin of SOAS”, 65 (2002) 3, s. 555–560.

Benko, S., The Virgin Goddess: Studies in the Pagan and Christian Roots of Mariology, Leiden, Brill 2003.

Berzin, A., The Situations of Buddhism and Islam, 1996, http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/study/islam/modern_interaction/situation_buddhism_islam_china.html (dostęp 20.02.2015).

Courth, F., Teksty teologiczne. Mariologia, red. E. Adamiak, Poznań 2005.

Deeg, M., Digging out God from the Rubbish Heap. The Chinese Nestorian Documents and the Ideology of Research, http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/65875/15/12Deeg.pdf (dostęp 20.02.2011)

Deeg, M., The “Brilliant Teaching”. The Rise and Fall of “Nestorianism” (Jingjiao) in Tang China, “Japanese Religions”, vol. 21 (2), s. 91–110.

Shusaku, E., Milczenie, tłum. I. Denysko, Warszawa 1986.

Gilhooly, R., Signs of The Cross in China, “The Japan Times online”, http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fv20010724a1.html (dostęp 15.01.2011).

Goddesses Who Rule, red. E. Benard, Beverly Moon, New York 2000.

Harrington, A. M., The Kakure Kirishitan and Their Place in Japan’s Religious Tradition, “Japanese Journal of Religious Studies” 7 (1980) 4, s. 31–-336.

Kawai, H., The Transformation of Biblical Myths in Japan, “Diogenes”, 42/1 (1994) 165, s. 49–66.

Lieu, S., Epigraphica Nestoriana Serica, w: Iranica, Band. 17, Harrassowitz Verlag 2009, s. 227–246.

Nakamura, H., Pure Land Buddhism and Western Christianity Compared: A Quest for Common Roots of their Universality, “International Journal for Philosophy of Religion” 1 (1970) 2, s. 77–96.

Netland, J. T., From Cultural Alterity to Habitations the of Grace: The Evolving Moral Topography of Endo’s Mudswamp Trope, “Christianity and Literature” 59 (2009) 1, s. 27–48.

Nosco, P., Secrecy and the Transmission of Tradition. Issues on the Study of “Underground” Christians, “Japanese Journal of Religious Studies” 20 (1993) 1, s. 3–29.

Panikkar, R., Religie świata w dialogu, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1986.

The Beginning of Heaven and Earth. The Sacred Book of Japan Hidden Christians, tłum. Ch. Whelan, University of Hawaii 1996.

The Kuan-Yin Chronichles. The Myths and Prophecies of the Chinese Goddess of Compassion, M. Palmer, J. Ramsey, Man-Ho Kwok, Charlottesville 2009.

The Lost Sutras of Jesus. Unlocking the Ancient Wisdom of Xian Monks, red. R. Riegert, Thomas Moore, Souvenir Press 2003.

Deeg, M., Towards a New Translation of the Nestorian Documents from the Tang Dynasty, w: Jingjiao. The Church of the East China and Central Asia, red. R. Malek in connection with P. Hofrichter, Institut Monumenta Serica 2006, s. 115–131.

Turnbull, S., Mass or Matsuri?: The Oyashiki-Sama Ceremony on Ikitsuki, “Monumenta Nipponica” 50 (1995) 2, s. 171–188.

Turnbull, S., The Kakure Kirishitan of Japan, A study of their development, beliefs and rituals to the present day, Richmond 1998.

Whelan, Ch., Religion Concealed. The Kakure Kirishitan on Narushima, “Monumenta Nipponica” 47 (1992) 3, s. 368–387.

Widengren, G., Fenomenologia religii, tłum. J. Białek, Kraków 2008.

Williams, P., Buddyzm Mahajana, tłum. H. Smagacz, Kraków 2000.

Yü Chün-Fang, Kuan-Yin, The Chinese Transformation of Avalokitesvara, New York 2001.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism