Trzy wielkie symbole chrzcielne Wigilii Paschalnej w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Jakub J. Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.018

Abstrakt


Artykuł omawia trzy wielkie symbole, które dominują w liturgii Wielkiej Soboty: światło, ogień, wodę i „nową pieśń” – Alleluja w oparciu na nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Te trzy wielkie symbole wpisują się i wyjaśniają nam, czym jest tajemnica Wielkanocy, tajemnica naszego życia. Światło, ogień rozprasza ciemności świata oraz oświeca człowieka, oświeca jego drogę, wskazując kierunek jego ziemskiej wędrówki. Woda jest symbolem obmycia z brudu grzechu, symbolem zanurzenia w śmierci i narodzeniem się do nowego stworzenia. „Nowa pieśń” – Alleluja jest przejawem radości, gdzie słowa nie mają większego znaczenia. Jest przejawem tego, czego dokonał Jezus Chrystus dla rodzaju ludzkiego, dla świata. Te trzy symbole Wigilii Paschalnej wpisują się w cały kontekst życia chrześcijanina: od początku aż do końca, kiedy to, co przed ludzkimi oczami, w czasie ziemskiej drogi jest zakryte, a objawi się w pełni, kiedy wejdzie do chwały Boga, kiedy to, co na ziemi ukazywane jest pod postacią symboli, tam odsłoni się w pełni.


Słowa kluczowe


światło; ogień; woda; „nowa pieśń” – Alleluja; Wigilia Paschalna; Joseph Ratzinger – Benedykt XVI; paschał; zmartwychwstanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Bóg zstąpił w otchłań grzechu, aby każdemu podać rękę, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 300 (2008) 2, s. 35–36.

Benedykt XVI, Chrzest oświeca światłem Chrystusa i wprowadza w tajemnicę «Boga-z-nami», „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 320 (2010) 2, s. 21–22.

Benedykt XVI, Nasze wielkie „tak” dla kultury życia, „L”Osservatore Romano” wyd. pol., 282 (2006) 4, s. 31–32.

Benedykt XVI, Niebo otwarte nad dziećmi, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 350 (2012) 2, s. 22–24.

Benedykt XVI, Piękno chrztu świętego, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 282 (2006) 4, s. 46.

Benedykt XVI, Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stały się dla nas lekarstwem na wieczność, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 323 (2010) 6, s. 31–33.

Benedykt XVI, Światło zmartwychwstałego Chrystusa przenika w noce dziejów, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 314 (2009) 6, s. 25–27.

Benedykt XVI, W przededniu „Triduum” paschalnego, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 303 (2008) 5, s. 4–5.

Benedykt XVI, Wasze dzieci są cennym darem Pana, który napełnia ich serca swoją miłością, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 331 (2011) 3, s. 16–18.

Benedykt XVI, Wielkanoc to dzień nowego stworzenia, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 343 (2012) 5, s. 20–21.

Benedykt XVI, Zmartwychwstały Chrystus ogarnia cały świat, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 283 (2006) 5, s. 25–27.

Benedykt XVI, Zmartwychwstanie Jezusa zakończeniem dzieła stworzenia i początkiem nowego życia, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 334 (2011) 6, s. 41–43.

Glaeser Z., Liturgiczne „doświadczenie” misterium Boga według teologii prawosławnej, „Liturgia sacra. Liturgia – Musica – Ars”, 2 (1996) –4, s. 49–63.

Koch G., Sakramentologia – zbawienie przez sakramenty, tłum. W. Szymona, Kraków 1999 (Podręcznik teologii dogmatycznej, traktat 10, red. W. Beinert).

Nadolski B., Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 2014.

Nadolski, B., Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Kraków 2012.

Parusel P., Symbol, tłum. Z. Wesołowski, w: H. Waldenfels, Leksykon religii, Warszawa 1997, s. 446.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, Moje życie. Autobiografia, wyd. poszerzone, tłum. W. Wiśniowski i K. Łapiński, Częstochowa 2013.

Ratzinger J., Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii (Opera Omnia, t. 6/2), red. pol. K. Góźdź i M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2015.

Ratzinger J., Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Opera Omnia, t. 8/2), red. pol. K. Góźdź i M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2013.

Ratzinger J., Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła (Opera Omnia, t. 1), red. pol. K. Góźdź i M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2014.

Ratzinger J., Rozumienie objawienia i teologii historii według Bonawentury. Rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą (Opera Omnia, t. 2), red. pol. K. Góźdź i M. Górecka, tłum. J. Merecki, Lublin 2014.

Ratzinger J., Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 2005.

Ratzinger J., Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego (Opera Omnia, t. 11), red. pol. K. Góźdź i M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2012.

Ratzinger J., Wstańmy i idźmy za Chrystusem, światłem i życiem, „L’Osservatore Romano” wyd. pol., 274 (2005), 60.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism