Udział świeckich w Kościele lokalnym i powszechnym. Rada Regionu Gdańskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na przestrzeni Kapituł w latach 1989–2016

Mirosław Kuczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.017

Abstrakt


Historia tercjarzy franciszkańskich trwa już prawie osiem wieków i związana była u swego zarania z ruchem pokutnym. Za datę powstania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich tradycyjnie przyjmuje się 1221 r. Papież Paweł VI w 1978 r. listem Seraphicus Patriarcha zatwierdził nową Regułę dla tercjarzy. Po jej wprowadzeniu Zakon stał się autonomicznym stowarzyszeniem kościelnym, a tercjarze na całym świecie są widoczną wspólnotą na poziomie międzynarodowym, narodowym, regionalnym i miejscowym. Wspólnoty braterskie FZŚ dają Kościołowi wzmacnianie katolickości i przeżycie braterstwa powszechnego. Jedną z takich Wspólnot tworzy Region Gdański, który w nowych strukturach ruchu tercjarskiego rozpoczął swoją dziesiątą kadencję służby franciszkanom świeckim. Region skupia Wspólnoty tercjarskie z archidiecezji gdańskiej, diecezji pelplińskiej i toruńskiej. W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia jego historii, od daty ustanowienia do czasów obecnych.


Słowa kluczowe


Region Gdański; św. Franciszek; Reguła; Zakon; tercjarz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ARRG, Franciszkański Zakon Świeckich Rada Regionu Gdańskiego 1989 [kronika].

ARRG, Kapituły Regionalne FZŚ Region Gdański 2004 r., 2007 r., 2010 r., 2013 r.,: Protokół z VI Kapituły Regionu Gdańskiego FZŚ Gdańsk-Morena, kościół Bożego Ciała 27 listopada 2004 r.; Protokół VII Kapituły Wyborczej Regionu Gdańskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z dnia 01 grudnia 2007r.; Protokół z przebiegu VIII Kapituły Regionalnej Regionu Gdańskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z dnia 27 listopada 2010 roku; Protokół IX Kapituły Wyborczej FZŚ Regionu Gdańskiego z dn. 23 listopada 2013 r.; Sprawozdania z działalności Rady Regionalnej V kadencji za okres od 1 XII 2001 r. – 27 XI 2004; Sprawozdanie z działalności Rady Regionu VI kadencji za okres 27 XI 2004 – 01 XII 2007 r.; Sprawozdanie z działalności Rady Regionu VII kadencji za okres od 01 XII 2007 do 27 XI2010; Sprawozdanie z działalności Rady Regionu Gdańskiego VIII za okres od 27 XI

do 23 XI 2013 roku; Sprawozdanie z działalności Rady Regionu Gdańskiego IX kadencji za okres od 23 XI 2013 do 26 XI 2016 roku.

ARRG, Komunikat nr 3/139 do Wspólnot FZŚ Regionu Gdańskiego, L.dz. 8/17.

ARRG, Wizytacje Regionu Gdańskiego FZŚ.

Bar J., Tercjarstwo franciszkańskie, Kraków 1945, s. 19.

Brandl A., Der Dritte Orden hl. Franziskus von Assisi, w: St. Franziskus 1226–1926, München 1926, s. 75–81.

Charyzmat franciszkański dzisiaj na podstawie Reguły, Warszawa 2017, s. 6–7.

Dane statystyczne o wspólnotach FZŚ w Polsce, w: Materiały z Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, Kraków 1995, s. 62–63.

Encykliki, w: Święty Franciszek z Asyżu i Jego Trzeci Zakon, Wrocław–Kraków 1948, s. 7–20.

Franciszkański Zakon Świeckich, w: Brewiarz Franciszkanów Świeckich, Niepokalanów 2011, s. 15.

Franciszkański Zakon Świeckich. Podręcznik dla przełożonych, asystentów i franciszkanów świeckich, Kraków–Warszawa 2000, s. 101–119.

Gemelli A., Franciszkanizm, Warszawa 1988, s. 91–93.

Iriarte L., Historia Franciszkanizmu, Kraków 1998, s. 502.

Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, Wrocław 2001, s. 65.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II, Poznań 1967, s. 136–137.

Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Kraków–Warszawa 2001.

Konstytucya Ojca św. Leona XIII. o Regule Franciszkanów Trzeciego Zakonu świeckiego, w: Nowy Brewiarzyk Tercyarski, Kraków 1910, s. 86–124.

Kuczkowski M., Dzieje Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu na ziemiach polskich w latach 1918–1939 w świetle czasopism tercjarskich, Pelplin 2010, s. 302–303.

Kuczkowski M., Tercjarze św. Franciszka z Asyżu, Pelplin 2014, s. 375–388.

List czterech przełożonych generalnych rodziny franciszkańskiej. Powołanie i misja świeckich franciszkanów w Kościele i świecie, Rzym 1989, s. 23–32.

Mielczarek P., Formacja podstawowa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, Warszawa 1995, s. 16–18.

Nogaj E., Obecność franciszkanów świeckich w świecie, w: Życie i działalność franciszkanów świeckich w świetle Konstytucji Generalnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Warszawa 2010, s. 54–55.

Pańczak A., Historia III Zakonu Franciszkańskiego, Warszawa–Woźniki 2015, s. 78–83.

Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po soborze Watykańskim II, Poznań 1989, s. 37, 63–66.

Protokół z II Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce w dniach 9–11 października 1992 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Materiały z Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, Kraków 1995, s. 37–53.

Przedmowa, w: Nowy Brewiarzyk Tercyarski, Kraków 1910, s. 2.

Redondo V., Asystencja Duchowa, w: Dokumenty i materiały V Kapituły Narodowej, Warszawa 2001, s. 20–22.

Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Panewniki 1989.

Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, w: Brewiarz Franciszkanów Świeckich, Niepokalanów 2011, s. 29.

Reguła III Zakonu Ś. Franciszka Serafickiego, w: Nowy brewiarzy tercyarski, Kraków 1894, s. 82–123.

Rytuał Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Kraków–Warszawa 2001.

Statut Wspólnoty Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, Statut Asystencji Duchowej, Statut Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce, Warszawa 2003.

Waszecki T., Franciszku – jestem, Katowice–Panewniki 1996, s. 6–8.

Zakony franciszkańskie w Polsce, Niepokalanów 1998, cz. 1, s. 54.

Zatwierdzenie franciszkańskiej Reguły Zakonu Świeckich, w: Pokój i Dobro, Katowice–Panewniki 1992, s. 15-17.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism