The Holy Spirit according to the Gospel of Luke

Yong Lu

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.015

Abstrakt


Duch Święty w Ewangelii wg św. Łukasza

W tym artykule staram się wstępnie wyjaśnić rolę Ducha Świętego w konkretnej perspektywie Ewangelii wg św. Łukasza w trzech następujących aspektach: (1) powody, dla których przesłania Ducha Świętego w Ewangelii św. Łukasza w świetle ewangelii synoptycznych są ważne i wyjątkowe; 2) Łukaszowa i Pawłowa optyka Ducha Świętego oraz (3) służba Jezusa w świetle poruszenia Ducha Świętego. Na zakończenie ukazane zostają implikacje Ducha Świętego we współczesnym świecie.


Słowa kluczowe


Duch Święty; Ewangelia wg św. Łukasza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Carson D. A., Moo D. J., and Morris L., An Introduction to the New Testament, Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House 2005.

Creed J. M., The Gospel according to St. Luke: The Greek Text with Introduction, Notes, and Indices, London: Macmillan 1942.

Fuller M. E., Isaiah 40:3–5 and Luke’s understanding of the wilderness of John the Baptist, in: Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, C. A. Evans (ed.), vol. 3 of the Gospel of Luke, N.Y.: T&T Clark International: A Continuum Imprint 2010, pp. 43–58.

Groves B., The Gospel According to Luke: Commentary, Abilene, TX: Quality Publications 1991.

Kodell J., The Gospel According to Luke, vol. 3 of Collegeville Bible Commentary Series, Collegeville, MN: Liturgical Press 1982, pp. 12–23.

Shelton J. B., Mighty in Word and Deed: The Role of the Holy Spirit in Luke-Acts, Eugene, OR: Wipf and Stock 2000.

Spencer A. B., ‘Fear’ as a witness to Jesus in Luke’s Gospel, “Bulletin for Biblical Research” 2 (1992), pp. 59–73.

Spencer F. S., Salty Wives, Spirited Mothers, and Savvy Widows: Capable women of Purpose and Persistence in Luke’s Gospel, Grand Rapid, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism