From the Tetragrammaton to the Name of Jesus: A New Look at God’s Presence in the Holocaust

Jacek Stefański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2018.013

Abstrakt


Od Tetragramu do imienia Jezusa: Nowe spojrzenie na obecność Boga w Holocauście

 Artykuł pokazuje w jaki sposób objawienie Imienia Bożego za przyczyną Tetragramu (Wj 3,13–16) rzuca światło na problem obecności Boga w Holocauście. Tak jak odniesienie do przyszłego znaczenia imienia Bożego w Księdze Wyjścia oznacza, że Pan nie opuści swojego ludu, tak też znaczenie nowego Tetragramu, jakim jest Najświętsze Imię Jezus w Nowym Testamencie oznacza, że Bóg Ojciec nie opuszcza swojego ludu w swoim Synu i ze względu na Niego. Duchowe wędrówki takich osób jak rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry, Etty Hillesum oraz świętej Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) potwierdzają, że tylko otwartość judaizmu na chrześcijaństwo może dać odpowiedź na problem obecności Boga w doświadczeniu zagłady żydowskiej podczas drugiej wojny światowej. Ofiarowanie Syna Bożego na Krzyżu przez Boga Ojca umożliwiło Bogu wejście w świat cierpienia ludzkiego. Ten sam dar Boga Ojca umożliwił chrześcijanom, czyli nosicielom imienia Jezus – nowego Tetragramu – służyć mężnie jako narzędzie Bożej troski i obecności wobec Żydów. Liczni katolicy, szczególnie Polacy, pod powszechnym pasterskim przewodnictwem Papieża Piusa XII ryzykowali i ofiarowali swoje życie w obronie Żydów. Byli narzędziem za przyczyną którego Bóg spełnił swoją obietnicę, że nie opuści swojego ludu, tak jak potwierdza znaczenie Tetragramu. 


Słowa kluczowe


II wojna światowa; Etty Hillesum; Holocaust; św. Józef; Kalonimus Kalman Szapira; Yad Vashem; Jezus; Mojżesz; Pius XII; Polska; Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein); Tetragram

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedict XVI, General Audience, February 13, 2013.

Benedict XVI, Jesus of Nazareth. The Infancy Narratives, New York 2012.

Benedict XVI, Speech in Auschwitz-Birkenau, May 28, 2006.

Bergoglio J. M., Skorka A., On Heaven and Earth. Pope Francis on Faith, Family and the Church in the 21st Century, London 2013.

Bériault Y., Etty Hillesum. Świadek Boga w otchłani zła, Warsaw 2011.

Berkovits E., Faith After the Holocaust, New York 1973.

Beth-Halevy I. D., Toldot Yehudey Kalisz [in Hebrew], Tel Aviv 1961.

Catechism of the Catholic Church.

Chacham A., Sefer Shmot (Daat Mikra) [in Heb.], Jerusalem 1995.

Chacham A., Sefer Yeshahayahu (Daat Mikra) [in Hebrew], Jerusalem 1984, vol. 2.

Cygelman A., Dombrowska D., Kalisz, in: Encyclopaedia Judaica, eds. M. Berenbaum, F. Skolnik, 2nd ed., New York 2007, vol. 11, p. 738–741.

Dalin D. G., The Myth of Hitler’s Pope. How Pope Pius XII Rescued Jews from the Nazis, Washington 2005.

Freedman D. N., O’Connor M. P. and Ringgren H., יהוה YHWH, in: Theological Dictionary of the Old Testament, eds. G. Johannes Botterweck, H. Ringgren, William B. Eerdmans, Grand rapids (MI), vol. 5, pp. 500–521.

Fretheim T., Yahweh, in: New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, ed. W. A. VanGemeren, Grand Rapids (MI) 1997, vol. 4, pp. 1295–1300.

Gianotti C. R., The Meaning of the Divine Name YHWH, “Bibliotheca Sacra”, Jan.-Mar. 1985, pp. 38–51.

Hillesum E. An Interrupted Life. The Diaries of Etty Hillesum 1941–1943, trans. By A. Pomerans, New York 1983.

John Paul II, Apostolic Letter on the Fiftieth Anniversary of the Beginning of the Second World War, August 27, 1989, 5.

Kalman-Shapira K., Esh Kodesh [in heb.], Jerusalem 1960.

Kęszka S., Splitt J. A., Sancte Joseph Redemptoris Custos. Ora Pro Nobis. Kaliskie Sanktuarium Świętego Józefa, Kalisz 2012.

Krupp, G. L., Pope Pius XII and World War II. The Documented Truth: A Compilation of International Evidence Revealing the Wartime Acts of the Vatican, Bloomington 2012.

Motyer J. A., The Revelation of the Divine Name, Leicester 1959.

Mundhenk N., Jesus is Lord: The Tetragrammaton in Bible Translation, “Bible Translator”, 61, 2 (2010), p. 55–63.

Petuchowski J. J., Theology and Poetry: Studies in the Medieval Piyyut, New York 2000.

Polonsky A., “Próba podziękowania.” Dam im imię na wieki (Iz 56,5): Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, eds. E. Kopówka, P. Rytel-Adrianik, vol. 1, Oxford–Treblinka 2011.

Posselt T. R., Edith Stein. The Life of a Philosopher and Carmelite, Washington 2005.

Riebling M., Church of Spies. The Pope’s Secret War Against Hitler, New York 2015.

Rychlak R. J., Righteous Gentiles: How Pius XII and the Catholic Church Saved Half a Million Jews from the Nazis, Dallas 2005.

Rytel-Adrianik P., Priests and the Jewish People at the Time of the Holocaust. Heroism Amid Terror, “The Marzheuser Lecture”, Cincinnati, November 24, 2014.

Sherwin B. L., Sparks Amidst the Ashes. The Spiritual Legacy of Polish Jewry, Oxford–New York 1997.

Soloveitchick J. B., The Lord is Righteous in all His Ways. Reflections on the Tish’ah be-av Kinot, New York 2006.

Stefanski J., A Disturbing Voice from a Roman Synagogue, “Homiletic and Pastoral Review”, January 2011, pp. 18–23.

Stefanski J., “Rise, take the child and his mother, flee to Egypt…” (Matt 2,13). But Why to Egypt?, „Teologia i Człowiek” 28 (2014) 4, pp. 163–184.

Stein E., Spirituality of the Christian Woman, in: Essays on Woman, trans. by F. M. Oben, Washington 1996.

The Jews of Poland between Two World Wars (“Tauber Institute for the Study of European Jewry Series”), eds. I. Gutman et al., Waltham 1989.

Turetsky Y., “Hester Panim: Between Exile and Redemption”, in: Purim-To-Go 5771, New York 2011.

Zolli E., Why I became a Catholic, Fort Collins (Co) 1953.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism