Orthodoxy and Culture, Tradition and Romanian Spirit over the Centuries. Apologetics Ideas in the Thinking of Dmitri Cantemir

Ioniţă Apostolache

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.057

Abstrakt


Prawosławie i kultura, tradycja i rumuński duch na przestrzeni wieków. Idee apologetyczne w myśli Dymitra Cantemira

Wielki człowiek kultury, historii i nauki Dmitrij Cantemir, książę Mołdawii, był także wdzięcznym apologetą rumuńskich tradycji religijnych. W niniejszym artykule zostaje ukazany ten aspekt jego działalności, obecny w jego pismach, zwłaszcza w jego pracy Descriptio Moldavie. Dlatego przedstawiono zasadnicze idee apologetyki z jego najważniejszych dzieł, jak: Divanul, Loca Obscura, Descriptio Moldaviae, Metafizica, a także z jego Logiki. W tym kontekście kulturalny i teologiczny wkład wielkiego mołdawskiego uczonego jest bardzo ważny dla teologii prawosławnej. W aktualnym kontekście Dmitry Cantemir pokazuje doskonały przykład realizacji i zachowania rumuńskiego autentycznego ducha na przestrzeni wieków.


Słowa kluczowe


Dmitrij Cantemir; teologia apologetyczna; rumuńskie tradycje kulturowe; dialog religijny; myśl prawosławna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, Bucureşti 1988.

Cantemir, Dimitrie, Descriptio Moldaviae, transl. P. Pandrea, Bucureşti 1956.

Cantemir, Dimitrie, Divanul, ed. V. Cândea, Bucureşti 1969.

Cantemir, Dimitrie, Loca obscura, transl. Teodor Bodogae, în „BOR, nr 9–10 (1973), pp. 1063–1111.

Cantemir, Dimitrie, Metafizica, transl. N. Locusteanu, Bucureşti 1928.

Cantemir, Dimitrie, Mic compendiu asupra întregii învăţături a logocii, Bucureşti 1995.

Cantemir, Dimitrie, Opere complete, vol. I, Divanul, ed. V. Cândea, Bucureşti 1974.

Chiţescu, N., Ortodoxia în opera lui Dumitrie Cantemir, „Glasul Bisericii” 9–10 (1973), pp. 1097–1120.

Ionescu, N., Curs de Filosofie Religiei, M. Diaconu, Bucureşti, s.a. Iorga, N., Istoria Literaturii Române în Secolul al XVIII-lea (1688–1821), vol. I, Bucureşti 1969.

Mazilu, D., Influenţe stoice şi neoplatonice în “Divanul” lui Cantemir, “Cogito” II, 4 (2010), pp. 123–150.

Mihăilescu, G., Un apologet paradoxal al Ortodoxiei: D. Cantemir în Loca obscura, „Tabor”, 2 (2012), pp. 68–74.

Mihălcescu, C., Umanistul Dimitrie Cantemir, în Revista „Mitropolia Olteniei” 9–10 (1973), pp. 753–763.

Mihoc, V., Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir, „Studii Teologice”, 5–6 (1973), pp. 341–351.

Noica, C., Pagini despre sufletul românesc, Bucureşti 2014.

Ostapov, A., Socolov, S., Dimitrie Cantemir şi urmaşii săi în Rusia, exemplu de deminitate şi patriotism, „Biserica Ortodoxă Română”, 7–8 (1974), pp. 928–954.

Popescu, D., Timpul creaţiei sacre în „Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago” de Dimitrie Cantemir, „Filosofică”, 1 (2014), pp. 46–98.

Reşceanu, Ş., Ortodoxie şi gândire religioasă în opera lui Dumitrie Cantemir, Craiova 1999.

Ţarălungă, E., Dimitrie Cantemir, Bucureşti 1989.

Vasilescu, E., Apologeţi creştini. Români şi străini, Bucureşti 1942.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism