Wkład „Ateneum Kapłańskiego” w polską dyskusję na temat wychowania do miłości w okresie międzywojennym

Kazimierz Skoczylas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.035

Abstrakt


Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku musiała zmierzyć się w trudnościami, które odziedziczyła po czasie zaborów. Do tych problemów należała prostytucja i związane z nią konsekwencje jak choroby przenoszone drogą płciową, ogromna liczba porzucanych dzieci, zabijanie nowonarodzonych i handel żywym towarem. Wszystkie te problemy doprowadziły na przełomie wieków do uświadomienia sobie w wielu kręgach elit polskiego społeczeństwa konieczności podjęcia na jak najszerszą skalę wychowania seksualnego wśród młodego pokolenia. Szeroko w tę działalność angażowali się lekarze, pedagodzy, duchowni. Była ona przedmiotem także dyskusji w czasopismach. W okresie międzywojennym w tę dyskusję włączyło się czasopismo teologiczne jakim było Ateneum Kapłańskie. Szczególnie cenny wkład wniósł artykuł ks. Karol Mazurkiewicza. Przedstawił w nim pozytywną wizję wychowania seksualnego wpisanego w rozwój integralny całej osoby ludzkiej. Publikacja tego tekstu przyczyniła się do spopularyzowania konieczności wychowania seksualnego w szerokich kręgach polskiego duchowieństwa. Odwołując się do wiedzy pedagogicznej ukazał bogactwo środków wychowawczych, które mogą być wykorzystane w tym wychowaniu.


Słowa kluczowe


teologia; wychowanie religijne; wychowanie moralne; wychowanie seksualne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babik, M., Polskie koncepcje wychowania seksualnego w latach 1900-1939, Kraków 2010.

Bołdyrew A., Czaspisma lekarskie i higieniczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku jako źródło do badań nad patologiami społecznymi (na przykładzie prostytucji) w: Studia z historii społeczno-gospodarczej 11(2011) s. 189.

Bogadanowicz S., Zagadnienia wychowania seksualnego młodzieży szkolnej, „Zagadnienia Rasy” 12 (1930) 9, s. 46-53.

Bychowski G., Zagadnienia wychowania seksualnego, „Zagadnienia Rasy” 12 (1930) 9, s. 44.

Chodecki W., Walka z prostytucją, „Zdrowie” 1905, s. 274–275

Chodźko W., Wnioski w sprawie walki z chorobami wenerycznemi, „Zdrowie” 1905, s. 154.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego 1920 r. nr 23 poz. 156.

Fijałek J., Indulski J., Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne, Łódź 1990.

Friedländer M., Szkoła wobec zagadnień wychowania płciowego, „Ruch pedagogiczny” 17 (1930) 2, s. 112-122.

Grabowski L., O chorobie wenerycznej pod względem policyi lekarskiej, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 1847, t. 18, s. 3–30.

Hirschfeld M., Zapobieganie ciąży. Środki i metody, Lwów 1933.

Hodann M., Poradnictwo seksualne, Kraków 1935.

Halle F., Kobieta w Rosji Sowieckiej, Warszawa 1934.

Imieliński K., Manowce seksu – prostytucja, Łódź 1990.

Instrukcja dla lekarzy i urzędników urzędów i punktów sanitarno-obyczajowych, „Monitor Polski” z 15 maja 1919 r nr 107.

Jezierski A., C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.

Jezierski A., Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 1984.

Klinger P., Vita sexualis. Prawda o życiu płciowym człowieka, Łódź 1939.

Kliś Z., Adam Chmielowski - Święty brat Albert, Foli historica Cracoviensia XV/XVI (2009/2010) s. 49-50.

Kłuszyński H., Regulacja urodzeń. Rzecz o świadomym macierzyństwie, Warszawa 1932.

Kor M., Towarzystwo Schronienia św. Małgorzaty, „Prawda” 1908, nr 49.

Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków 2013.

Kozubski Z., Podstawy etyki płciowej, Warszawa 1939.

Macko J., Nierząd jako choroba społeczna, Warszawa 1938.

Mazurkiewicz K., Pedagogika wobec kwestji seksualnej, AK 28 (1931), s. 258- 274.

Mazurkiewicz K., Kwestia seksualna w wychowaniu, Poznań 1931.

Męczkowska T., Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży „Zagadnienia Rasy” 8 (1934) 2, s. 123-158.

Męczkowska T., Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży, Warszawa 1934.

Miąsik A., Siepak E., Historia klasztoru w Krakowie, https://www.faustyna.pl/zmbm/krakow/historia-klasztoru-w-krakowie/ (28.12.2016)

Mieszkanka Lublina w szponach warszawskiego sutenera, „Kurier lubelski” 1932 r. nr 90, s. 4.

Piotrowska – Marchewa M., „Trzech masz wrogów, którzy czyhają na zabicie twej duszy...” Zagrożenia moralne w ujęciu polskich posadników i prasy dla służby domowej na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobieta i rewolucja obyczajowa: społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, Warszawa 2006, s. 247.

Podoleński S., Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, Kraków 1921.

Program naukowy szkoły średniej. Projekt wypracowany przez sekcję szkolnictwa średniego, Warszawa 1919.

Ruszczyńska H., Historia Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej, Wąbrzeźno 1936, s. 19–20.

Sciesiński J., Kwestia seksualna w wychowaniu, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1933, r. 5, s. 216-219.

Sikorska- Kulesza J., Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004.

Spasowski W., Wyzwolenie człowieka, Warszawa 1933.

Spasowski W., ZSSR Rozbudowa nowego ustroju, Warszawa 1936.

Stabińska J., Bardzo umiłowała, Jabłonowo Pomorskie 1986, s. 141.

Statut Polskiego Towarzystwa Eugenicznego, „Zagadnienia Rasy” 7 (1923), s. 10-11.

Szczepański L., Życie płciowe w pętlach i walkach z nierządem w Polsce, Kraków 2006.

Urban J., O zdrowie moralne w naszych rodzinach, „Przegląd powszechny” 153-154 (1922), s. 428

Wernic L., Rola eugeniki w wychowaniu, „Zagadnienia Rasy” 10 (1936) 2, s. 145-159.

Weryński H., Na progu uświadomienia. Wskazówki dla matek i wychowawców, Poznań 1930.

Weryński H., Podstawy prawne koedukacji w Polsce, AK 38 (1936), s. 494-496.

Weryński H., Ważny przyczynek do sprawy koedukacji w Polsce, AK 39 (1937), s. 176.

Wyszyński S., Warszawski Kongres dla walki z handlem żywym towarem, AK 27 (1931), s. 176.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism