Przebudzenie muzułmańskie a świat chrześcijański. Pragmatyka dialogu międzyreligijnego w porewolucyjnym Iranie

Marcin Rzepka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.037

Abstrakt


Rewolucja islamska w Iranie pociągnęła za sobą konieczność przebudowy systemu politycznego oraz redefiniowania pozycji państwa w otoczeniu międzynarodowym. Użytecznym narzędziem prowadzenia polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej stał się dialog międzyreligijny. W systemie politycznym Iranu dialog międzyreligijny nabrał charakteru pragmatycznego, a jego rozumienie w dużym stopniu warunkowały zmiany społeczne i polityczne. W wymiarze wewnętrznym stał się środkiem w kontaktach z zamieszkującymi kraj mniejszościami religijnymi (zaratusztrianie, żydzi, chrześcijanie) zaś w wymiarze zewnętrznym częścią prowadzonej polityki zagranicznej. Dotyczy to przede wszystkim relacji ze Stolicą Apostolską, które intensyfikują również inicjatywy na rzecz głębszego zrozumienia doktryn oraz struktury Kościoła rzymsko-katolickiego.  


Słowa kluczowe


Iran; rewolucja islamska; dialog; chrześcijaństwo; Watykan; Kościół rzymsko-katolicki

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism