L’uomo cerato ad immagine e somiglianza di Dio secondo la teologia cristiana e musulmana

Bishara Ebeid

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.022

Abstrakt


Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga w świetle teologii chrześcijańskiej i muzułmańskiej

Biblia naucza, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ta nauka jest podstawą chrześcijańskiej antropologii, która jest ma wymiar chrystologiczny, a także trynitarny. Zestawienie Nowego Adama ze Starym Adamem jest jednym z najważniejszych punkótw antropologii, połączonym z nauką o obrazie i podobnieństwie. Autor stawia pytanie o zagadnienie ludzkiego obrazu i podobieństwa do Boga w świetle antropologii muzułmańskiej. Czy istenie takie zagadnienie na kartach Koranu i islamskiej teologii (kalām)? Jakie są wspólne antropologiczne płaszczyzny i doktryny chrześcijaństwa i islamu? Jakie są różnice i skąd one wynikają? Niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na te pytania, analizując chrześcijański i islamski punkt widzenia.  


Słowa kluczowe


obraz; podobieństwo; antropologia; Chrystus; Adam; islam; chrześcijaństwo, Koran

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism