Islam w Europie: perspektywa polskiej opinii konserwatywnej

Jan Perszon

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.016

Abstrakt


Artykuł, oparty na analizie polskiej prasy konserwatywnej w latach 2014–2016 („DoRzeczy, „wSieci”, „Gość Niedzielny”, „Niedziela”) reflektuje nad obecnością islamu w Europie i przyszłością tego kontynentu w kontekście intensywnej, liczącej setki tysięcy osób, imigracji uciekinierów z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Nieroztropne interwencje polityczno-militarne Zachodu zburzyły kruchy ład w tym rejonie, chaos zaś i okrutna przemoc zwalczających się odłamów islamu dopełniają reszty. Najpierw, w kontekście 50-lecia deklaracji Nostra aetate, podjęto namysł nad dialogiem chrześcijańsko-islamskim i jego perspektywami. Następnie zaprezentowano relacje islam–Europa w perspektywie konfliktu cywilizacji. Polska opinia konserwatywna sporo miejsca poświęca społeczno- -kulturowej utopii, jaką jest realizowana na Zachodzie próba stworzenia wielokulturowego społeczeństwa. Eksperyment ten zbiega się z głębokim kryzysem duchowym i religijnym postchrześcijańskich narodów Starego Kontynentu, co sprawia, iż zagrożenie ze strony islamskiej imigracji się potęguje. Aczkolwiek – po okresie bierności w tej kwestii – w poszczególnych krajach europejskich widać pewne oznaki „przebudzenia”, nieśmiałe próby zażegnania kryzysu wydają się spóźnione i dalece niewystarczające. Perspektywy, jakie wyłaniają się z swoistego spotkania (konfrontacji) świata islamu z cywilizacją europejską, są dla tej ostatniej mroczne.


Słowa kluczowe


Europa; islam; opinia konserwatywna; Polska

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism