Tomasza More’a koncepcja naprawy chrześcijańskiego społeczeństwa

Wojciech Medwid

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.004

Abstrakt


Artykuł dotyczy koncepcji reformy europejskiego społeczeństwa w duchu chrześcijańskiego humanizmu w ujęciu Tomasza More’a i zaangażowania się przez niego w to dzieło na dworze królewskim jako osoba kierująca się filozofią Chrystusa. W tym samym nurcie myślenia był Erazm z Rotterdamu. Obaj promowali założenia chrześcijańskiego humanizmu, którego celem było usprawnienie Europy, koncentrujące się na wartościach. Reforma odnosiła się do Kościoła katolickiego i społeczeństwa. T. More wierzył w zreformowanie ówczesnej Europy pod warunkiem przyjęcia przez ludzi humanistycznej edukacji, służenia sobie wzajemnie i postępowania według filozofii Chrystusa. Znaczący wpływ na kształt jego reformy niewątpliwie miał Erazm. W rozważaniach T. More’a pojawił się dylemat, czy człowiek roztropny i kierujący się Bożymi zasadami powinien wejść na drogę publicznej służby. Bez Biblii, jak i pomocy Chrystusa oraz Kościoła katolickiego żadne społeczeństwo nie może być naprawdę dobre. Kontrowersyjne praktyki występujące w „Utopii”, takie jak: społeczeństwo komunistyczne, wizja małżeństwa i rozwodów, przekonania religijne i praktyki i stosunek do duchowieństwa miały na celu wzbudzenie pragnienia reformy poszczególnych jednostek, jak i całego społeczeństwa. Z kolei wskazanie na służenie sobie nawzajem było zaakcentowaniem humanizmu i podkreśleniem obowiązku mądrych ludzi służenia swoim rodakom i władcom.


Słowa kluczowe


omasz More; Erazm z Rotterdamu; filozofia Chrystusa; chrześcijański humanizm; Utopia

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism