Troska o dar ludzkiego zdrowia. Odpowiedzialność osobista czy społeczna?

Marek Kluz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.003

Abstrakt


Zdrowie stoi u podstaw istnienia człowieka i jego wejścia na drogę osobowego rozwoju. W swej istocie stanowi podstawowy warunek urzeczywistniania się wolności i promocji osobowej. Dlatego troska o zdrowie jest niezwykle ważna, gdyż to warunkuje wypełnienie swego życiowego powołania. Człowiek ciesząc się zdrowiem fizycznym nie pamięta zazwyczaj, że zdrowie powinno być przedmiotem jego troski jako dar od Boga służący nie tylko jemu, ale i bliźnim. Dlatego celem publikacji jest ukazanie i uświadomienie niejako na nowo płaszczyzny odpowiedzialności moralnej za dar zdrowia zwłaszcza w aspekcie indywidualnym, osobistym. Nie oznacza to w żadnej mierze zlekceważenia czy też niedocenienia potrzeby wspólnotowej odpowiedzialności za ten dar Boży. Jednakże płaszczyzna odpowiedzialności osobistej, indywidualnej za wartość ludzkiego zdrowia – we wszystkich jego wymiarach – wydaje się podstawowa.


Słowa kluczowe


człowiek; zdrowie; wartość; odpowiedzialność; moralność

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism