Z problematyki przemian i zagrożeń współczesnej rodziny

Tomasz Różański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2015.054

Abstrakt


Niniejszy artykuł poświęcono problematyce przemian i zagrożeń współczesnej rodziny. Punktem wyjścia było scharakteryzowanie przeobrażeń rodziny w kontekście szerszych przemian społeczeństwa, uwzględniające trzy stadia w jego rozwoju – społeczeństwo preindustrialne, industrialne i postindustrialne. Następnie wskazano na przekształcenia w obrębie socjalizacyjnej i wychowawczej funkcji rodziny. Kolejny poruszony problem dotyczył zmian, jakie dokonują się obecnie w zakresie definiowania rodziny. W konsekwencji, w dalszej części artykułu zwrócono uwagę na alternatywne formy życia rodzinnego. Dopełnieniem podjętych rozważań było omówienie przemian współczesnej rodziny polskiej oraz zaprezentowanie wyników badań odnoszących się do tej problematyki. Wskazano również na zagrożenia dzisiejszej rodziny jako konsekwencje dokonujących się transformacji.


Słowa kluczowe


rodzina; alternatywne formy życia rodzinnego; wychowanie w rodzinie; zmiana społeczna

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism