Jakub Arminiusz – reformator teologii reformowanej

Damian Dorocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2015.007

Abstrakt


Zadaniem artykułu jest ekspozycja postaci i myśli Jakuba Arminiusza. Autor zaczął od krótkiej biografii leideńczyka, tak by usytuować go w odpowiednim kontekście historyczno-geograficznym chrześcijańskiej Europy. Tłem zaś, mającym uwydatnić niezwykłość arminiańskiej teologii, jest kalwinizm przełomu XVI i XVII w. Autor przedstawił konflikt między Arminiuszem i kalwinistami, obejmujący odmienne spojrzenie na kluczowe fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian (Rz 7 i 9), Bożą suwerenność, antropologię oraz soteriologię. Na końcu została przedstawiona arminiańska wersja biblijnej nauki o Bożym wybraniu, zorientowana na osobie Syna Bożego, co zasadniczo odróżniało ją od predestynacji kalwińskiej, koncentrującej się na wyrokach Bożych względem indywidualnych osób. Całość zamyka podsumowanie zawierające ocenę kontrowersji wywołanej przez leideńskiego profesora, która zapoczątkowała nową drogę w dziejach teologii reformowanej, zwanej po dziś dzień arminianizmem.


Słowa kluczowe


Jakub Arminiusz; teologia reformowana; podwójna predestynacja; arminianizm; kalwinizm

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism