Ekoterroryzm a roztropna troska o środowisko naturalne. Metafizyczno-biblijne aspekty zagadnienia

Tomasz Dutkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2014.018

Abstrakt


Konieczność troski o środowisko naturalne wydaje się czymś oczywistym i niepodlegającym dyskusji. Kontrowersje pojawiają się natomiast wraz z próbami ustalenia, w jakich postawach oraz działaniach troska ta miałaby się konkretnie wyrażać. Praktyka życiowa pokazuje, że wypada stawać niejednokrotnie wobec sytuacji, w których w konflikt wchodzą ze sobą poszczególne dobra: budowa bezpiecznej drogi oznacza zniszczenie terenów zielonych, postęp medycyny, który w dalszej perspektywie przyczynić się ma do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, zakłada konieczność prowadzenia bolesnych niekiedy doświadczeń na zwierzętach, dążenie do podniesienia życiowego komfortu zakłada rozwój przemysłu, który negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego itp.

Obok przejawów roztropnej troski o to środowisko mamy współcześnie do czynienia z szeregiem postaw oraz inicjatyw skrajnych, których przejawem jest m.in. zjawisko tzw. ekoterroryzmu. Ekoterroryści, inspirowani monistyczną wizją rzeczywistości, w której zatarciu ulegają istotne różnice pomiędzy człowiekiem a otaczającym go światem przyrody, gotowi są podejmować działania godzące w ludzkie życie i zdrowie, w imię obrony rzekomych „praw zwierząt”.

Aktualnym zadaniem pozostaje zatem poszukiwanie oraz ukazywanie światopoglądowych podstaw, na których oprzeć mogła by się postawa odpowiedzialnej i roztropnej troski o środowisko naturalne, wyrażająca się w podejmowaniu trafnych decyzji we wspomnianych wyżej sytuacjach konfliktu dóbr. Zarówno realistyczna metafizyka, jak i pogłębiona refleksja nad tekstami biblijnymi pozwalają odkryć prawdę o człowieku i jego relacji do otaczającego go świata, na gruncie której cel taki można osiągnąć.


Słowa kluczowe


środowisko naturalne; ekologia; człowiek

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism