Posługa miłosierdzia najbardziej typową działalnością diakonów stałych

Ryszard Selejdak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2016.015

Abstrakt


Na mocy przyjętego sakramentu święceń, razem z biskupem i prezbiterami diecezji diakoni uczestniczą w tych samych funkcjach pasterskich. Funkcje te jednak wykonują w sposób odmienny, służąc i pomagając biskupowi i prezbiterom. To uczestnictwo, jako że wypływa z sakramentu, oznacza, że diakoni służą ludowi Bożemu w imię Chrystusa. Posługa miłosierdzia jest ich podstawową działalnością, ukierunkowaną na niesienie pomocy i udzielanie wsparcia wszystkim członkom Kościoła lokalnego, aby móc uczestniczyć w życiu i misji Kościoła w duchu wspólnoty i według posiadanych charyzmatów. Służba, ponad i poza diecezjalnymi i parafialnymi dziełami miłosierdzia, obejmuje także dzieła miłosierdzia na polu edukacji chrześcijańskiej; animatorów grup, grup młodych ludzi w Kościele, a także profesjonalnych wiernych świeckich; promocję życia na każdym jego etapie, jak też przemianę świata w duchu chrześcijańskim. Na tych płaszczyznach ich służba jest wyjątkowo cenna, bowiem w dobie współczesnej, materialne i duchowe potrzeby człowieka, na które Kościół jest wezwany odpowiedzieć, są rozmaite. Z tego powodu muszą oni starać się służyć każdemu bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwracając uwagę na tych najbardziej potrzebujących oraz grzeszników, podążając za przykładem Chrystusa Sługi, którego reprezentują. Ich służba miłosierdzia musi człowiekowi dać możliwość doświadczenia miłości Boga, prowadząc go do nawrócenia i otwierając jego serce na łaskę Bożą.


Słowa kluczowe


diakonat; diakon; biskupi; prezbiterzy; diakon stały; tożsamość diakońska; diakonia; diakonia miłosierdzia; Chrystus Sługa; „obsługa stołów”; „siedmiu”; „helleniści”; działalność charytatywna; miłosierdzie chrześcijańskie; wspólnota kościelna; chorzy

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism