Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. Ks. dr Michał Sadowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny, Polska

p.o. Sekretarza Redakcji

  1. Mirosława Buczyńska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Redaktorzy Tematyczni

  1. Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny, Polska
  2. Piotr Roszak, Uniwersytet Nawarry, Pampeluna, Hiszpania; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
  3. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny, Polska
  4. Ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktor Prowadzący

  1. Mirosława Buczyńska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska


Partnerzy platformy czasopism