Traditions and culture of old believers in Poland

Natalia Gburzyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2011.001

Abstract


This article refers to traditions and culture of Old Believers (Russian: староверы or старообрядцы, starovery or staroobryadtsy) in Poland. Old Believers separated in 1654 from Russian Orthodox Church as a protest against church reforms. They were persecuted and forced to emigrate. To Poland they arrived from Pskov and Nowogród. Modern-day Old Believers in Poland live in the three areas – around Augustów, Suwałki and Masuria. Initially they followed Old Believer’s traditions (e.g. they refused to stay in hospital). Now we can see assimilation with the Polish culture. In this article described elements related to Old Believers faith (e.g. molenna, prayer, icons, canonical collection of texts) and elements related to everyday life (e.g. folklore, clothes, food e.t.c.). This article is based on Bachelor Thesis of Natalia Gburzyńska.


Keywords


Old Believers; raskol; Russian Orthodox Church; Poland; liturgy; molenna; folklore

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gaweł J., Obrzęd weselny w społeczności wyznaniowej starowierców z Boru i Gabowych Grądów, „Lud”, t. 81, Białystok 1997.

Górny W., Krzyż staroobrzędowców, „Katalog wystawy zorganizowanej w Domu Pracy Twórczej w Sejnach (czerwiec – wrzesień 2005)”, Sejny 2005.

Grek-Pabisowa I., Niektóre wiadomości o staroobrzędowcach zamieszkałych na terenie Polski, „Staroobrzędowcy: szkice z historii, języka, obyczajów: wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej”, Warszawa 1999.

Grek-Pabisowa I., Zmiany w tradycyjnej kulturze i obyczajowości staroobrzędowców w Polsce, „Staroobrzędowcy: szkice z historii, języka, obyczajów: wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej”, Warszawa 1999.

Iwaniec E., Osadnictwo staroobrzędowców w powiecie augustowskim, bmw, 1967.

Iwaniec E., Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich, Warszawa 1977.

Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Ритуальная культура старообрядцев сувальско- сейненского регйона в начале девяностых годов XX века, „Skupiska staroobrzędowców w Europie, Azji i Ameryce. Ich miejsce i tradycje we współczesnym świecie”, red. I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa,R. Morrison, Warszawa 1994.

Kubinowski D., Etnopedagogia taneczna w okresie transformacji: proces rekonstrukcji rodzimych tradycji tanecznych a współczesne przemiany instytucjonalnej działalności kulturalnej w Polsce, Lublin 2002.

Ziółkowska M., Antroponimia polskich starowierców (na podstawie inskrypcji nagrobnych), „Staroobrzędowcy za granicą”, pod red. M. Głuszkowskiego i S. Grzybowskiego, Toruń 2010.


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism