Autor - szczegóły

Kaleta, Andrzej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Vol 6, No 2 (11) (2013) - Problemy, badania, hipotezy
    Stanowisko władz kościelnych wobec ruchu ludowego w Galicji na przykładzie społecznej i wydawniczej działalności księdza Stanisława Stojałowskiego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism