Vol 12, No 2 (23) (2019)

Spis treści

Artykuły

Małgorzata Dorota Janiak
PDF
9-35
Adam Jakub Szalach
PDF
37-53
Hanna Gaweł
PDF
55-67
Sławomir Stępski
PDF
69-90
Piotr Nowak
PDF
91-111
Przemysław Benken
PDF
113-136

Artykuły recenzyjne

Monika Janusz-Lorkowska
PDF
139-158

Okolice nauki

Maja Dorota Wojciechowska
PDF
161-164
Małgorzata Zmitrowicz
PDF
165-180
Błażej Marcin Lota
PDF
181-195
Edyta Kosik
PDF
197-201


Partnerzy platformy czasopism