Vol 55, No 1 (March 2020)

Table of Contents

Baoqiang Yan, Chao An
1 - 18
Grzegorz Guzik
19 - 36
Canan Çelik, Nigar Özarslan Tuncer
37 - 49
Ruyun Ma
51 - 62
Lin Yan, Bin Wu, Qun Chen, Zewen Wang, Jun Yu
63 - 83
Jorge González-Camus, Carlos Lizama
85 - 103
Xin Li, Wenxian Shen, Chunyou Sun
105 - 139
Nicolas Ratto, Martine Marion, Vitaly A. Volpert
141 - 167
Pierluigi Benevieri, Alessandro Calamai, Massimo Furi, Maria Patrizia Pera
169 - 184
Yu Zheng, Minbo Yang, Zifei Shen
185 - 226
Fausto Ferrari, Eugenio Vecchi
227 - 242
Kanishka Perera, Inbo Sim
243 - 255
Jianfu Yang, Xiaohui Yu
257 - 280
Joseph L. Shomberg
281 - 315
Kazune Takahashi
317 - 341
Guowei Dai, Yimin Sun, Zhi-Qiang Wang, Zhitao Zhang
343 - 367
Abderrezak Ghezal
369 - 383


Partnerzy platformy czasopism