Czy przyroda może mieć intencje?

Marek Dobrzeniecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SetF.2018.017

Abstract


Can Nature Have Intentions?

The review concentrates on Fodor and Piattelli-Palmarini’s philosophical critique of adaptationism – one of the pillars of the theory of evolution. Their main objection refers to the explanatory weakness of Darwin’s theory, namely that it is unable to predict (and explain) what are the traits that natural selection acts on? Because of this the authors classify theory of evolution under the rubric: “natural history”, and they deny that it depicts a law of nature.


Keywords


theory of evolution; adaptationism; natural selection; co-extensive phenotype traits; nomological laws

Full Text:

PDF (Polish)

References


Ayala, Francisco J. 2009. Dar Karola Darwina dla nauki i religii. Przeł. Piotr Dawidowicz. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Fodor, Jerry. 2008. „Nauki szczegółowe (albo: niejednorodność nauki jako hipoteza robocza).” W:Analityczna metafizyka umysłu, red. Marcin Miłkowski, Robert Poczobut, 56–75. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Fodor, Jerry. 2011. Język myśli. Lot 2. Przeł. Witold M. Hensel. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fodor, Jerry, and Piattelli-Palmarini, Massimo. 2018. Błąd Darwina. Przeł. Marcin Gokieli. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gould, Stephen J., and Lewontin, Richard C., 2011. “Pendentywy w katedrze św. Marka a paradygmat Panglossa.” Przeł. Krystyna Bielecka. Przegląd Filozoficzno-Literacki 31: 63–85.

Hempel, Carl G. 1965. Aspects of Scientific Explanations and Other Essays in the Philosophy of Science. New York: Free Press.

McMullin, Ernan. 2014. Ewolucja i stworzenie. Przeł. Jacek Rodzeń. Kraków: Copernicus Center Press.

Sober, Elliott. 1993. The Nature of Selection. Evolutionary Theory in Philosophical Focus. Chicago: University of Chicago Press.

Thompson, D’Arcy W. 1917. On Growth and Form, Cambridge: Cambridge University Press.

Waddington, Conrad H. 1957. The Strategy of Genes. London: Routledge.
ISSN 2300-7648 (print)
ISSN 2353-5636 (online)

Partnerzy platformy czasopism