Autor - szczegóły

Grulkowski, Marcin, Instytut Historii PAN, Gdańsk, Polska

  • Vol 53 (2015) - Materiały
    Listy cesarza Fryderyka III Habsburga w Archiwum Państwowym w Gdańsku (na marginesie opracowania Regesta Imperii z archiwów pruskich i inflanckich)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism