Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 48 (2013): Special Issue American‑Russian relations in the times of the American Civil War (1861‑1865) Abstrakt
Hanna Marczewska‑Zagdańska
 
Vol 52, No 1 (2017): Special Issue The Construction of the Catholic Church in Nikolsk-Ussuriysky (Ussuriysk) in the Light of the Russian State Historical Archive of the Far East in Vladivostok Abstrakt
Przemysław Adamczewski
 
Vol 54, No 3 (2019): Special Issue Soviet propaganda and the independent Polish state Abstrakt
Aleksandra Julia Leinwand
 
Vol 54, No 3 (2019): Special Issue Russia’s commerce and navigation treaties with England, the Netherlands and Tuscany in the 1840s Abstrakt
Marek Rutkowski
 
Vol 49, No 1 (2014) Dmytro Doncow i Polska – dwa mity Abstrakt  PDF
Marek Wojnar
 
Vol 52, No 2 (2017) Czy każdy katolik to Polak? – kresowe, narodowo-religijne dylematy rosyjskiej biurokracji w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1910 roku Abstrakt  PDF
Roman Jurkowski
 
Vol 52, No 2 (2017) Prawosławna diecezja chełmska w latach 1915–1918 na łamach „Gazety Ludowej. Tygodnika Ilustrowanego” Abstrakt  PDF
Stefan Dmitruk
 
Vol 52, No 3 (2017): Special Issue Lithuanian New Foreign Policy (2004–2009) Abstrakt
Krzysztof Buchowski
 
Vol 53, No 2 (2018) „Rosyjscy emigranci w walce z faszyzmem”, czy raczej w służbie ZSRS? Czyli rzecz o długich mackach sowieckich służb specjalnych Abstrakt  PDF
Łukasz Dryblak
 
Vol 51, No 1 (2016): (Special Issue) The depreciation of the great jubilee: the celebrations of the 1150th anniversary of Russian statehood in Novgorod the Great (2012) Abstrakt
Mikołaj Banaszkiewicz
 
Vol 55, No 3 (2020): Special Issue The pragmatic (post-)communist: Algirdas Brazauskas – the first secretary, president, and prime minister of Lithuania Abstrakt
Krzysztof Buchowski
 
Vol 51, No 1 (2016) Deprecjacja wielkiego jubileuszu: obchody 1150-lecia rosyjskiej państwowości w Nowogrodzie Wielkim (2012) Abstrakt  PDF
Mikołaj Banaszkiewicz
 
Vol 55, No 1 (2020) Relacje węgiersko-rosyjskie za rządów Viktora Orbána w latach 2010–2019 Abstrakt  PDF
Paweł Bielicki
 
Vol 53 (2018): Special Issue Polish political elites on events in Russia in the first months after the November 1917 Bolshevik coup d’état Abstrakt
Grzegorz Zackiewicz
 
Vol 53 (2018): Special Issue On the correspondence of the Adam Czartoryski party with imam Shamil and his naibs Abstrakt
Przemysław Adamczewski
 
Vol 48 (2013): Special Issue Russia in the propaganda of Polish national uprisings, 1768‑1864. Select issues Abstrakt
Aleksandra Julia Leinwand
 
Vol 47 (2012): Special Issue The west and the great steppe in the history of Rus and Russia
Marek Wojnar
 
Vol 54, No 2 (2019) Rozwój struktur parafialnych i dekanalnych metropolii mohylewskiej (1783–1918) Abstrakt  PDF
Bogumił Szady
 
Vol 52, No 2 (2017): Special Issue Is Every Pole a Catholic? – the Borderland Quandaries of Nationality and Religion Faced by Russian Bureaucracy in a 1910 Ministry of Internal Affairs Document Abstrakt
Roman Jurkowski
 
Vol 49, No 2 (2014) Rosja – Ukraina. 25 lat między „ograniczoną współpracą a ograniczoną konfrontacją” Abstrakt  PDF
Eugeniusz Mironowicz
 
Vol 52, No 2 (2017): Special Issue Chełm Orthodox Diocese as Mentioned in the Gazeta Ludowa. Tygodnik Ilustrowany Weekly from 1915 to 1918 Abstrakt
Stefan Dmitruk
 
Vol 54, No 1 (2019) Oktawian Jeleński – Polak w carskim mundurze. O Rosjanach i relacjach polsko-rosyjskich w XIX wieku Abstrakt  PDF
Wiesław Caban
 
Vol 54, No 1 (2019) „Refleksje” kanclerza koronnego Jana Małachowskiego (1755–1757) Abstrakt  PDF
Tomasz Szwaciński
 
Vol 54, No 1 (2019) U źródeł zjawiska odwoływania się do potencji ościennych w polskich sporach wewnętrznych – casus roku 1730 Abstrakt  PDF
Urszula Kosińska
 
Vol 53, No 2 (2018) Rosyjsko-chińskie traktaty dwustronne z lat pięćdziesiątych XIX wieku w formalnym przedstawieniu „Gazety Rządowej Królestwa Polskiego” Abstrakt  PDF
Marek Rutkowski
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.Partnerzy platformy czasopism