Autor - szczegóły

Adamczewski, Przemysław, Instytut Historii i Etnologii im. I. Dżawachiszwili w Tbilisi, Polska

  • Vol 50, No 2 (2015) - Artykuły
    Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism