Autor - szczegóły

Moroz-Grzelak, Lilla, Instytut Slawistyki PAN, Polska

  • Vol 53, No 2 (2018) - Artykuły recenzyjne i recenzje
    Bośnia i Hercegowina w kontekście wyznaniowym współczesnej Europy. Proces westernizacji islamu i islamizacji Zachodu
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism