Vol 51, No 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

Adrianna Sznapik
PDF
5-29
Joanna Gierowska-Kałłaur
PDF
31-70
Przemysław Adamczewski
PDF
71-83
Adrian Karolak
PDF
85-114
Renata Król-Mazur
PDF
115-150

Materiały

Dariusz Miszewski
PDF
151-167
Marek Kazimierz Kamiński
PDF
169-175

Artykuły recenzyjne i recenzje

Fiłosofow znów w Warszawie. Drugi tom Pism wybranych Dymitra Fiłosofowa
Łukasz Dryblak
PDF
177-187
Recenzje
 
PDF
188-192

Polemiki

Polemika autora z artykułem recenzyjnym J. Gierowskiej-Kałłaur poświęconym książce Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna
Jacek Jaguś
PDF
193-206
Odpowiedź Recenzentki
Joanna Gierowska-Kałłaur
PDF
206-207
Wytyczne dla autorów
 
PDF
208-211
Zasady recenzowania artykułów
 
PDF
212


Partnerzy platformy czasopism