Władze Związku Sowieckiego wobec katastrofy czarnobylskiej

Kamil Dworaczek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2020.1.06

Abstrakt


Artykuł opisuje działania władz sowieckich w pierwszych kilkunastu dniach po katastrofie czarnobylskiej. Poruszona została w nim kwestia likwidacji skutków awarii, ochrony ludności przed promieniowaniem oraz polityka informacyjna w kraju i za granicą. Zawiera też próbę odpowiedzi na pytanie, gdzie popełniono błędy i z czego one wynikały.

Słowa kluczowe


Czarnobyl; katastrofa w Czarnobylu; Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego (KC KPZS); Michaił Gorbaczow; elektrownie atomowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowska N., Ispytanije Czernobylem, Kijów 2016.

Brown K., Czarnobyl. Instrukcje przetrwania, tłum. T. Gałązka, Wołowiec 2019.

Czornobylśka trahedija. Dokumenty i materiały, red. N. Baranowska, Kijów 1996.

Daniloff N., Chernobyl and Its Political Fallout: A Reassessment, „Demokratizatsiya The Journal of Post-Soviet Democratization” 12 (2004), no. 12.

Geist E., Political Fallout: The Failure of Emergency Management at Chernobyl’, „Slavic Review” 74 (2015), no. 1.

Higginbotham A., Midnight in Chernobyl. The Untold Story of the World’s Greatest Nuclear Disaster, London 2019.

Higginbotham A., O północy w Czarnobylu, tłum. R. Filipowski, Kraków 2019.

Jaroszynska A., Chernobyl. The Forbidden Truth, Lincoln 1995

Jaroszynska A., Czernobyl. Bolszaja łoż, Moskwa 2011.

Jaroszynska A., Sowierszenno Siekrietno, Moskwa 1992.

Leatherbarrow A., Chernobyl. 01:23:40, [b.m.w.] 2016.

Marples D.R., The Social Impact of the Chernobyl Disaster, Houndmills–Basingstoke–London 1988.

Medvedev G., The Truth about Chernobyl, Nowy York 1991.

Pichoja R.G., Sowietskij Sojuz. Istorija własti 1945–1991, Nowosybirsk 2000.

Plokhy S., Chernobyl. The History of a Nuclear Catastrophe, New York 2018.

Plokhy S., Czarnobyl. Historia nuklearnej katastrofy, tłum. M. Fedyszak, Kraków 2019.

Read P.P., Czarnobyl. Zapis faktów, tłum. J. Kubowski, Warszawa 1996.

Revelations from the Russian Archives. Documents in English Translation, ed. D.P. Koenker, R.D. Bachman, Washington 1997.

Stępień-Kuczyńska A., Michaił Gorbaczow a idea i praktyka pieriestrojki, Łódź 2016.

Thyroid Cancer and Nuclear Accidents. Long-term Aftereffects of Chernobyl and Fukushima, ed. S. Yamashita, G. Thomas, London 2017.


Partnerzy platformy czasopism