Od wrogości do akceptacji. Polsko-litewskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym

Tadeusz Wolsza

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2020.1.04

Abstrakt


W pierwszej części rozważań czytelnik odnajdzie informacje na temat rywalizacji sportowej zawodników polskich z reprezentantami Czechosłowacji, Niemiec i Związku Sowieckiego, z uwzględnieniem aspektu zawieszenia kontaktów sportowych z powodów politycznych. Druga część traktuje o kontaktach polsko-litewskich w latach 1938–1939, po nawiązaniu przez sąsiadujące kraje stosunków dyplomatycznych.


Słowa kluczowe


hokej; jeździectwo; koszykówka; lekkoatletyka; sport; szachy; piłka nożna; polityka; tenis stołowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Ambasada RP w Berlinie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Opracowania

Buchowski K., Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918–1940, Białystok 1999.

Cozens W.H., The lost Olympiad. Stockholm 1937, St Leonards-on-Sea 1985.

Filipowicz A., Konikowski J., Złoto dla Polski. III Olimpiada Szachowa Hamburg 1930, Gorzów Wielkopolski 2004.

Gawlikowski S., Arcymistrzowie. Złota era polskich szachów, Warszawa 2016.

Gawlikowski S., Olimpiady szachowe 1924–1974, Warszawa 1978.

Gąsiorowski A., Polski ruch sportowy w Republice Litewskiej 1919–1940, Olsztyn 2001.

Litmanowicz M., VI Wszechświatowa Olimpiada Szachowa Warszawa 1935, Warszawa 1995.

Pilarski S., Nieporozumienia w kontaktach sportowych jako przejaw napięć w relacjach bilateralnych między Polską a Czechosłowacją w latach 30. XX w., „Glaukopis” (2014), nr 30.

Wolsza T., Buenos Aires 1939 r. VIII Olimpiada szachowa w cieniu działań wojennych, „Biuletyn Informacyjny. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” (2016), nr 7.

Wolsza T., Najdorf. Z Warszawy do Buenos Aires, Warszawa 2010.

Wolsza T., Polsko-jugosłowiańskie kontakty sportowe w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych powojennych latach (do 1950 r.). Przykład sportu szachowego, w: Polska i Jugosławia po II wojnie światowej, red. M. Pavlović, N. Stambolija, A. Zaćmiński, Bydgoszcz 2016, s. 127–138.

Wolsza T., Ze sportem za pan brat, ze sportem na bakier. Pasje sportowe elit politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach Polski Ludowej, Warszawa 2018.

Zec D., Jugoslovensko-poljski fudbalski kontakti u meduratnom periodu, w: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, ured. M. Pavlović, A. Zaćmiński, D. Bondžić, Beograd 2015, s. 107–122.


Partnerzy platformy czasopism