Russia’s commerce and navigation treaties with England, the Netherlands and Tuscany in the 1840s

Marek Rutkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.EN4.01

Abstrakt


Artykuł omawia traktaty i deklaracje handlowe oraz nawigacyjne zawarte przez Rosję carską z Anglią, Holandią oraz Toskanią w latach czterdziestych XIX wieku. Pokazane też zostały przekształcenia wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia handlu i żeglugi z Rosją przed podpisaniem rzeczonych traktatów i deklaracji. Dalsza część artykułu skupia się na treści umów rosyjsko-angielskich, holenderskich i toskańskich. W podsumowaniu poddano ocenie gospodarcze szanse rozwojowe, jakie mogło nieść ze sobą podpisanie omawianych w artykule traktatów dwustronnych.

 

The present article focuses on commerce and navigation treaties and declarations concluded by Tsarist Russia with England, the Netherlands and Tuscany in the 1840s. Following a presentation of the main transformations in internal and international legal conditions governing the conduct of trade and shipping with Russia which took place before the signing of said treaties and declarations, the subsequent sections of the article detail the content of the agreements. The final part of the article discusses the economic opportunities for growth that could arise from signing the bilateral trade and shipping treaties discussed earlier.


Słowa kluczowe


Rosja; Angila; Holandia; Toskania; traktaty dwustronne; XIX wiek; Russia; England; the Netherlands; Tuscany; bilateral treaties; 19th century

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


A. F., Kulibin S., Kankrin Graf Yegor Francovic, Rosskiy Bibliografitseskiy Slovar, Ibak-Klucarev, Sankt Peterburg, 1897.

Aleksandrenko V. N. Sobranie vazhnejshih traktatov i konventsij, zaklyuchennyh Rossiej s inostrannymi derzhavami, Varshava, 1906.

Central Archives of Historical Records, fond of the Administrative Council of the Kingdom of Poland, file 22.

Correspondence of Sir Charles Stuart, Baron Stuart de Rothesay (1779–1845), Edinburgh University Library Special Collections, ref. GB 237 Coll-509, Administrative / Biographical History, available at: https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/84857947-0af8-3dc08f71-e6a88b04e7a2 [accessed: 30 Dec 2018].

Correspondence Respecting the Affairs of Italy 1846–1847. Presented to Both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London, 1849.

Henderson, T. F., “Rothesay Stuart Charles (1779–1845),” Dictionary of National Biography, vol. 55, London, 1898

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 131 of 5/17 June 1847.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 132 of 6/18 June 1847.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 133 of 7/19 June 1847.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 134 of 9/21 June 1847.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 135 of 10/22 June 1847.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 260 of 11/23 November 1847.

“Leopold II, Grand Duke of Tuscany,” Encyclopaedia Britannica, available at: https://www.britannica.com/biography/Leopold-II-grand-duke-of-Tuscany.

Lorentz J. A., Schmitt R. T., Volkner A. G., Count Georg Cancrin and the history of cancrinite discovery, http://www.minbook.com/site_files/16-2-en-Page24-25.pdf [accessed: 11 Jan 2019].

Martens F. F., Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, vol. 4, part 1: Traités avec L’Autriche 1815–1849, Sankt Petersburg, 1878.

Martens F. F., Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, vol. 12: Traités avec l’Angleterre 1832–1895, Saint Petersbourg, 1898.

Matrens F. F., Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères, vol. 15: Traités avec La France, Sankt Petersburg, 1909.

M. Poleskov, Nesselrode Karl (Karl Robert) Vasilievits, Rosskiy Bibliografitseskiy Slovar, NaakeNakenskiy – Nikolai Nikolaevich Starsiy, Sankt Peterburg, 1914.

Polnoye Sobranye Zakonov Rossiyskoi Imperii, Sobranye Vtoroye, vol. 21: 1845, Sankt Petersburg, 1846.

Polnoye Sobranye Zakonov Rossiyskoi Imperii, Sobranye Vtoroye, vol. 22: 1847, Sankt Petersburg, 1848.

Rutkowski M., “Handlowe i nawigacyjne konwencje rosyjskie zawarte z Turcją i Austrią w roku 1846,” in: Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka, ed. J. Ławski, N. Maliutina, Białystok–Odessa, 2018, pp. 158–177.

Tygodnik Petersburski. Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 45 of 16/28 June 1842.

Tygodnik Petersburski. Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 30 of 20 April/2 May 1843.

Tygodnik Petersburski. Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 32 of 27 April/9 May 1843.

Tygodnik Petersburski. Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 34 of 4/18 May 1843.

Tygodnik Petersburski. Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, no. 23 of 26 March/7 April 1854.


Partnerzy platformy czasopism