Konwergencja w krajach byłego Związku Radzieckiego w okresie 1991–2010

Wiktor Błoch

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.2.08

Abstrakt


Niniejszy artykuł weryfikuje hipotezę konwergencji w grupie 15 państw byłego Związku Radzieckiego. W pierwszej części artykułu wyszczególniono i scharakteryzowano różne typy konwergencji, przede wszystkim typu β i σ, które zostały poddane weryfikacji empirycznej w dalszej części artykułu. Następnie dokonano przeglądu dotychczasowych badań, zaprezentowano zastosowaną metodologię i próbę badawczą oraz przedstawiono wyniki analizy regresji. Badanie przeprowadzono dla całego okresu 1991–2010 i z podziałem na kilka podokresów.


Słowa kluczowe


konwergencja; Związek Radziecki; PKB per capita

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barro R.J., Economic Growth in a Cross Section of Countries, „Quarterly Journal of Economics” 106 (1991), nr 2.

Barro R.J., Sala-i-Martin X.X., Convergence, „Journal of Political Economy” 100 (1992), nr 2.

Baumol W.J., Productivity Growth, Convergence, and Welfare, „American Economic Review” 76 (1986), nr 5.

Borsi M.T., Metiu N., The evolution of economic convergence in the European Union, „Empirical Economics” 48 (2015), nr 2.

De Long B., Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment, „American Economic Review” 78 (1988), nr 5.

Jelnikar E., Murmayer U., Convergence in Europe Empirical Analysis on Two Groups of Countries of the European Union, „Human and Economic Resources Proceedings Book” (2006), nr 246.

Kaitila V., Integration and Conditional Convergence in the Enlarged EU Area, „ETLA Discussion

Papers. The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)” (2004), nr 935.

Kristensen T., Development in Rich and Poor Countries, New York 1982.

Lucas R.E., Some Macroeconomics for the 21st Century, „Journal of Economic Perspective” (2000), nr 14 (1).

Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., A contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics” (1992), nr 107.

Matkowski Z., Próchniak M., Real Economic Convergence in the EU Accession Countries, „RIED Papers and Proceedings” 74 (2004), nr 7.

Pigliaru F., Detecting Technological Catch-Up in Economic convergence, „Metroeconomica” (2003), nr 54 (2/3).

Próchniak M., Rapacki R., Beta and Sigma Convergence in the Post-Socialist Countries in 1990– 2005, „Bank i Kredyt” (2007), nr 8–9.

Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa 2000.

Romer P.M., Growth Based on Increasing Returns Due to Specialization, „American Economic Review” 77 (1987), nr 2.

Sala-i-Martin X.X, Cross-sectional Regressions and the Empirics of Economic Growth, „European Economic Review” 38 (1994), nr 3–4.

Sala-i-Martin X.X., On Growth and States, Cambridge 1990.

Sala-i-Martin X.X., The Classical Approach to Convergence Analysis, „Economic Journal” 106 (1996), nr 437.

Siljak D., Nagy S.G., The Effects of the Crisis on the Convergence Process of the Western Balkan Countries towards the European Union, „Society and Economy” 40 (2018), nr 1.


Partnerzy platformy czasopism