Przestępczość w Państwie Ukraińskim w okresie koniec lipca – sierpień 1918 r. – analiza na podstawie wybranych materiałów Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie

Marek Bogdan Kozubel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.2.04

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia przestępczości w Państwie Ukraińskim rządzonym przez hetmana Pawła Skoropadskiego. Tekst powstał w oparciu o dokumenty archiwalne znajdujące się w Centralnym Państwowym Archiwum Wyższych Organów Władzy i Administracji Ukrainy w Kijowie. Ich cezury obejmują lipiec i sierpień 1918 r. Zawierają one szereg informacji dotyczących przestępstw na terytorium Państwa Ukraińskiego, m.in. czas i miejsce popełnienia zbrodni czy wykorzystane przez organy ścigania i śledczych środki zapobiegawcze.


Słowa kluczowe


Ukraina; Państwo Ukraińskie; historia ukraińskiego sądownictwa; historia ukraińskich organów ścigania; historia przestępczości; historia państwa i prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Центральний Державний Архів Вищих Органів Влади та Управління України у Києві (ЦДАВОВУ)

Подiльський губернський староста Української держави, м. Вiнниця (фонд 1793)

Міністерство юстиції Української Держави Київ (фонд 2207)

Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918–1922), упор. В. Кавунник, Київ 2018.

Бій під Крутами в національній пам’яті. Збірник документів і матерліалів, ред. О. Любовець, О. Березовський, С. Бутко, А. Тищенко, І. Цимбал, Київ 2013.

Л-ий І. [Лоський Ігор], Крути, „Літопис Червоної Калини” (1932), № 2, s. 2–5.

Скоропадський П., Спогади. Кінець 1917-грудень 1918, Київ–Філадельфія 1995.

Українська Держава (квітень–грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, т. 1–2, ред. В. Смолій, Київ 2015.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах, т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р., ред. В. Верстюк, Київ 1997.

Opracowania

Mędrzecki W., Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000.

Skrukwa G., Formacje wojskowe ukraińskiej „rewolucji narodowej” 1914–1921, Toruń 2008.

Гай-Нижник П., Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня 14 грудня 1918 р.), Київ 2001.

Героїка трагедії Крут, ред. В. Сергійчук, М.І. Сергійчук, Київ 2008.

Головченко В., Солдатенко В., Українське питання в роки Першої світової війни, Київ 2009.

Гончаренко A., Бій під Крутами, „За державність” 9 (1939), s. 145–152.

Гуцалюк І., Суд та судочинство в Західній Волині за Гетьманату П. Скоропадського, „Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки” (2010), № 1.

Дорнік В., Касьянов Г., Ліб П., Ляйдінґер Г., Міллєр А., Мусял Б., Расевич В., Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки, Київ 2015.

Дорошенко Д., Історія України 1917–1923 рр., т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р., Київ 2002.

Крезуб А. [Думін Осип], „Українські Термопілі” (в десяту річницю бою під Крутами), „Літературно-Науковий Вістник” 28 (1928), № 2, s. 105–109.

Крути 29 січня 1918 р., ред. О. Бойко, Київ 2007.

Кущинський А., Патріот і державний муж України. У 100-річчя з дня народження Гетьмана усієї України і Військ Козацьких Павла Скоропадського та 55-ої річниці відновлення Української Традиційної Гетьманської Держави, Чикаго 1974.

Панакін Г., Павло Скоропадський. патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси, Київ 2003.

Пиріг Р., Українська гетманська держава 1918 року. Історичні нариси, Київ 2011.

Рум’янцев В., Судова система в Українській державі гетьмана П. Скоропадського, „Вісник Академії правових наук України” (2001), № 2 (25).

Терещенко Ю., Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції, w: Гетьманат Павла Скоропадського. історія, постаті, контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19–20 травня 2008 р., ред. В. Верстюк, Київ 2008.

Тимощук О., Державна варта Української Держави (історико-юридичний аналіз), Київ 1998.

Тинченко Я., Українські зброцні сили: березень 1917 – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії), Київ 2009.

Удовиченко О., Загибель студентського куреня під Крутами, „Військова Справа” (1928), № 2, s. 5–8.

Феденко П., Влада Павла Скоропадского (пятьдесяті роковини перевороту в Україні), Лондон–Мюнхен 1968.

Фіголь А., Бій під Крутами, „Літопис Червоної Калини” (1931), № 2, s. 2–6.

Яневський Д., Проект „Україна” або спроба Павла Скоропадського, Харків 2010.


Partnerzy platformy czasopism