On the correspondence of the Adam Czartoryski party with imam Shamil and his naibs

Przemysław Adamczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2018.3.02

Abstrakt


Artykuł dotyczy korespondencji pomiędzy polskim obozem niepodległościowym, na czele którego stał Adam Czartoryski, a imamem Szamilem i jego naibami. Główną bazę źródłową, na której się oparłem, stanowią dokumenty archiwalne, przechowywane obecnie w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, a także wspomnienia Michała Czajkowskiego, który w latach 40. XIX w. był agentem A. Czartoryskiego w Stambule.

 

The article deals with correspondence between the Polish independence party headed by Adam Czartoryski and imam Shamil and his naibs. The main source base I relied on was archival documents now held at the Czartoryski Princes Library in Kraków, as well as the memoirs of Michał Czajkowski, who was Czartoryski’s agent in Istanbul in the 1840s.


Słowa kluczowe


Adam Czartoryski; Michał Czajkowski; imam Szamil; Kaukaz; Rosja; imam Shamil; Caucasus; Russia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chodubski A., “Imam Szamil (1796–1871) i jego działalność”, Rocznik Tatarów Polskich, 2 (1994), pp. 55–65.

Czajkowski M., Moje wspomnienia o wojnie 1854 roku, Warszawa, 1962, pp. 199.

Drożdż J., “Adampolskie ślady wojny krymskiej”, in: Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej, eds. J. Borejsza, G. Bąbiak, Warszawa, 2008.

Łątka J., Romantyczny kondotier, Katowice, 1988, pp. 112–113. Rolle M., Z minionych stuleci, Lwów, 1908, pp. 116.

Stróżyk R., “2 Pułk Jazdy Wołyńskiej w postaniu styczniowym 1863–1864”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy, vol. 16(67), no. 3.

Zwierz C., “Udział Polaków w walkach o niepodległość Czeczenii w XIX w.”, Przegląd Orientalistyczny, no. 4–4, (1996).

Żurawski vel Grajewski R., “Kaukaz w ‘dyplomacji’ księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w okresie kryzysu wschodniego (1832–1840)”, „Przegląd Nauk Historycznych, 2 (2003), no. 4.


Partnerzy platformy czasopism