Richard Pipes: historyk „imperium zła”

Andrzej Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2018.2.01

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wykorzystane źródła:

Nowak A., Intelektualna historia III RP. Rozmowy z lat 1991–2012, Warszawa 2013, s. 35–48 (To imperium się rozpadnie – rozmowa z R. Pipesem z 5 IV 1991 r.) oraz s. 61–67 (Siła tradycji – rozmowa z R. Pipesem z 22 X 2004 r.).

Pipes R., Vixi. Memoirs of a Non-Belonger, New Haven – London 2003.

Pipes R., Rosja, komunizm i świat. Wybór esejów, red. A. Nowak, Kraków 2002.

Pipes R., 1917 and the Revisionists, „The National Interest” (1993), no. 31, s. 68–79.

Pipes R., Communism. A History, New York 2003.

Pipes R., Communism: The Vanished Specter, London – New York 1994.

Opracowania:

Daly J., The Pleiade: Five Scholars Who Founded Russian Historical Studies in America, „Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History” 18 (2017), no. 4, s. 785–826.

Filipowicz M., Emigranci i Jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007.

Nowak A., Richard Pipes, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, Lublin 2000, s. 325–326.

Nowak A., A „Polish Connection” in American Sovietology, Or the Old Homeland Enmities in the New Host Country Humanities, „Ab Imperio” (2007), no. 4, s. 237–259.

Nowak A., Unde malum? – E.H. Carr’s and Richard Pipes’ Visions of the Russian Revolution, w: East and West. History and Contemporary State of Eastern Studies, eds. J. Malicki,

L. Zasztowt, Warszawa 2009 (Bibliotheca Europae Orientalis, 34; Didactica, 5), s. 77–102.


Partnerzy platformy czasopism