Lithuanian New Foreign Policy (2004–2009)

Krzysztof Buchowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2017.EN3.08

Abstrakt


W artykule została zawarta charakterystyka polityki zagranicznej Litwy w latach 2004–2009, czyli w okresie drugiej kadencji prezydenckiej Valdasa Adamkusa. Litewskie państwo realizowało wówczas koncepcję nazwaną nową polityką zagraniczną. Polegała ona na szukaniu wsparcia USA oraz zacieśnianiu współpracy z Polską. Celem było odegranie przez Litwę roli regionalnego centrum, oddziałującego politycznie na państwa byłego ZSRR.

The article describes Lithuania’s foreign policy in the years 2004–2009, i.e. during the second term of office of President Valdas Adamkus. The Lithuanian state was then implementing a concept called “new foreign policy”. It consisted in seeking support in the USA and strengthening co-operation with Poland. Its objective for Lithuania was to play the role of a regional centre, politically impacting upon the states of the former USSR.


Słowa kluczowe


polityka zagraniczna Litwy; stosunki litewsko-polskie; stosunki litewsko-rosyjskie; Rosja; Litwa; George W. Bush; Valdas Adamkus; Lithuanian foreign policy; Lithuanian-Polish relations; Russia; Lithuania

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Secondary literature

Adamkus V., “Black Sea Vision”, Lithuanian Foreign Policy Review, 15-16 (2005).

Adamkus V., “Lithuania as a Centre of Regional Cooperation”, Lithuanian Foreign Policy Review (2004), no. 13–14.

Adamkus V., Paskutinė kadencija, Vilnius, 2011.

Buchowski K., Polityka zagraniczna Litwy 1990–2012. Główne kierunki i uwarunkowania, Białystok, 2013.

Bukowiecka H., “Stanowisko Litwy wobec negocjacji porozumienia ramowego UE–Rosja”, Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 21 (2008), http://www.pism.pl/files/?id_plik=653.

Bukowiecka H., Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego, Toruń, 2012.

Cieminytė V., “Lithuania: Policy of active membership”, Baltic Security & Defence Review, 8 (2005).

Drunga M., “Vilniaus konferencijos atgarsiai pasaulio žiniasklaidoja”, Aikračiai, 6 (2006).

Girnius K., Donkichotiška užsienio ir saugumo politika, http://www.alfa.lt/straipsnis/10236844/Donkichotiska.uzsienio.ir.saugumo.politika=2008-11-17_08-14/

Girnius K., Iššūkiai Lietuvos užsienio politikai, 2 June 2008, http://www.geopolitika.lt/?artc=2165

Jagusiak B., Systemy polityczne krajów nadbałtyckich, Warszawa, 2013.

Janeliūnas T., Baubinaitė K., “In Search for the Optimal Regional Aliance: Strategic Partnership between Lithuania and Poland”, in: Lithuanian Annual Strategic Review (2005), Vilnius, 2006, pp. 76–89.

Jonavičius L., “Geopolitical Projections of New Lithuanian Foreign Policy”, Lithuanian Foreign Policy Review, 17 (2006).

Jurgelevičiūtė D., “Information Security in Lithuania: the Problem of May 9th and the Crash of Russian Fighter”, in: Lithuanian Annual Strategic Review 2006, Vilnius, 2007.

Kempe I., “Russia, the EU and the Baltic States. Filling in a Strategic White Spot on the European Map”, in: Russia, the EU and the Baltic States. Enhancing the Potential Cooperation, eds. M. Buhbe, I. Kempe, Moscow, 2005.

Kilius R., “Kelios mintys apie Lietuvos užsienio politika”, Naujasis Židynys – Aidai, 4 (2007).

Kobeszko Ł., “Litwa chce dalszego zbliżenia Białorusi i UE”, 27 January 2009; http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=16659

Kręcisz W., “Republika Litewska”, in: Ustroje państw współczesnych, vol. 2, ed. E. Gdulewicz, Lublin, 2002.

Laurinavičiu Č., “Naujoji Lietuvos užsienio politikos vizija”, Akiračiai, 10 (2006).

Laurinavičius Č., “New Vision of Lithuania’s Foreign Policy”, Lithuanian Foreign Policy Review, 18 (2006).

Laurinavičius Č., Lopata R., Sirutavičius V., “Kritinis požiūris į Lietuvos užsienio politiką: kas pasikeitė nuo Augustino Voldemaro laikų? “, Politologija, 2 (2009).

Lopata R., “Apie Lietuvos užsienio politikos viziją”, Akiračiai, 11 (2006).

Lopata R., “Recent Debate on Lithuania’s Foreign Policy”, Lithuanian Foreign Policy Review, 22 (2009).

Lopata R., Bielinis L., Sirutavičius V., Stanytė-Toločkienė I., Lietuvos užsienio politikos rytų krptis. Santykių su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi, Baltarusija ir Ukraina perspektyva, Vilnius, 2007.

Lopata R., Matonis A., Prezidento suktukas, Vilnius, 2004.

Lukošaitis A., “Prezidentas Lietuvos politinėje sistemoje: vietos ir galio paieškos”, Politologija, 2 (1998).

Melyantsou D., Kazakevich A., “Belarus Relations with Ukraine and Lithuania before and after the 2006 Presidential Elections”, Lithuanian Foreign Policy Review, 20 (2008).

Miniotaitė G., “‘Europos normatyvinė galia’ ir Lietuvos užsienio politika”, Politologija, 3 (2006).

Miniotaitė G., “Search for Identity in Modern Foreign Policy of Lithuania: between the Northern and Eastern Dimensions?”, in: Lithuanian Annual Strategic Review 2004, Vilnius, 2005.

Motieka E., Statkus N., Daniliauskas J., “Global Geopolitical Developments And Opportunities for Lithuania’s Foreign Policy”, Lithuanian Annual Strategic Review 2004, Vilnius 2005.

Nekrašas E., “Kritiniai pamąstai apie Lietuvos užsienio politiką”, Politologija, 2 (2009).

Nekrašas E., “Lithuanian Foreign Policy: Concepts, Achievements and Predicaments”, Lithuanian Foreign Policy Review, 13–14 (2004).

Nekrašas E., “Refleksje nad litewską polityką zagraniczną”, Politeja, 16 (2011).

Nekrašas E., “Užsienio politikos mechanizmas ir jo tobulinimo būdai”, Politologija, 8 (1996).

Nekrašas E., Bružilas R., “Transatlantic Relations: Lithuanian Perspective”, Lithuanian Foreign Policy Review, 11–12 (2003).

Neverovic J., “Bezpieczeństwo energetyczne Litwy w świetle współpracy litewsko-polskiej w dziedzinie elektroenergetyki”, in: Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, eds. K. Falkowski, E. Teichmann, Warszawa, 2010.

Pavilionis Ž., “Lithuanian Position Regarding the EU Mandate on Negotiations with Russia: Seeking a New Quailty of EU-Russian Relations”, Lithuanian Foreign Policy Review, 21 (2008).

Pugačiauskas V., “Lithuania’s semi-Presidential Model: Prospects For The Stability of The Inter-Institutional Relations”, Lithuanian Political Science Yearbook 2002, Vilnius, 2003.

Račius E., “Lithuania in the NATO Mission in Afghanistan. Between Idealism and Pragmatism”, Lithuanian Annual Strategic Review 2009–2010, Vilnius, 2010.

Račius E., “The ‘Cultural Awareness’ Factor in the Activities of the Lithuanian PRT in Afghanistan”, Baltic security & Defence Review, 9 (2007).

Siedlecka-Siwuda J., “Stosunki między Litwą i Białorusią w okresie Partnerstwa Wschodniego 2008–2010”, http://www.psz.pl/index.php?option=content&task=view&id=35957

Sirijos Gira V., “Keturi klausimai būsimam prezidentui apie Lietuvos užsienio politiką”, 1 April 2009, http://www.delfi.lt/article.php?id=21265070

Statkus N., Paulauskas K., “Lietuvos užsienio politika tarptautinių santykių teorių ir praktikos kryžkelėje”, Politologija, 2 (2006).

Statkus N., Paulauskas K., Tarp geopolitikos ir postmoderno: kur link sukti Lietuvos užsienio politikai?, Vilnius, 2008.

Ušackas V., “Strengthening the US-Lithuania Partnership: Lithuanian Perspective”, Lithuanian Foreign Policy Review, 11–12 (2003).

Vaščenkaitė G., „The Discrepancy of Lithuanian Foreign Policy: ‘Normative’ Deeds for the ‘Realpolitik’ Needs?”, Lithuanian Foreign Policy Review, 2011, no. 25.

Vitkus G., Tarp Lietuvos ir Rusijos – šaltasis karas, http://www.geopolitika.lt/?artc=1236.

Volovoj V., “D. Grybauskaitė ir naujoji Lietuvos užsienio politika”, 17 March 2009, http://www. geopolitika.lt/?artc=3230.

Zieliński J., “Prezydent Republiki Litewskiej”, in: Prezydent w państwach współczesnych, ed. J. Osiński, Warszawa, 2009.

Žielys P., “Lietuvos Rytų politika: 2007 metų laimėjimai (II)”, http://www.geopolitika.lt/index. php?artc=2314.

Press articles

Bačiulis A., “D.Grybauskaitės žadėtas perversmas užsienio politikoje neįvzko”, Veidas, 52 (2009).

Bačiulis A., “Lietuva su Rusija kovoja ne darbais, o žodžiais”, Veidas, 39 (2008).

Bačiulis A., “Naujos geopolitinės architektūros pradžia”, Veidas, 19 (2006).

Bačiulis A., “Nuo karo padėties iki strateginės partnerystės”, Veidas, 36 (2006).

Bačiulis A., “Politinis triemtinys grįžte į URM”, Veidas, 46 (2008).

Bačiulis A., “Prezidentas tapo “didžiuoju stabilizatoriumi”, Veidas, 30 (2006).

Bačiulis A., “Tylus darbininkas”, Veidas, 21 (2006).

Grižibauskienė E., “Naujasis naftos koridorius aplenks Rusiją”, Veidas, 20 (2007).

Janužytė R., “Lietuva įsyterpė tarp Rusijos ir ES”, Veidas, 18 (2008).

Janužytė R., “Lietuvos parama Ukrainai ir Gruzijai: nuda ar rizika? “, Veidas, 15 (2008).

Jurkynas M., “Ar priimsime Lenkija į bandrę Šiaurės kelią?”, Liteuvos Rytas, 21 March 2006.

Kasčiūnas L., “Ar Lietuva plaukus prieš stovę?”, Veidas, 5 (2008).

Kasčiūnas L., “Lenkiškas galvošukis Lietuvai”, Veidas, 37 (2007).

Kazlauskas R., “Gruzijos euroatlantinė perspektyva nubrėžta Vilniuje”, Veidas, 38 (2007).

Komaras J., “Lenkijos premjero D. Tusko diplomatija: Vilnius sostinė Nr. 1”, Lietuvos Rytas, 30 November 2007.

Koščiūnas L., Lukšas A., “Lenkai nepajuto kajmyno peties”, Veidas, 26 (2007).

Kučinskaitė J., “Netekę pasitikėjimo pareigūnai skiriami ambasadoriais”, Veidas, 39 (2006).

Laučius V., “A. Ažubalis: “Aš uš tai, kad Briuselis turėtų daugiau valdžios”, Veidas, 32 (2007).

Muraškina R., “Saugumo karininkui – mirties nuosprendis”, Lietuvos Rytas, 24 August 2006.

Stasytė V., “Premjero postas Kirkilui augina sparnus”, Lietuvos Žinios, 31 July 2006.

Valčius T., “Naikintuvo Su-27 pilotui pritruko 25 laipsnių”, Respublika, 1 October 2005.

Vyšniauskaitė B., “Kalbėjo ir apie politiką, ir apie bites”, Lietuvos Rytas, 13 March 2006.

Vyšniauskaitė B., “Svečias jautėsi kaip name”, Lietuvos Rytas, 15 March 2006;

Vyšniauskaitė B., “V. Adamkus kelionė po Ukrainą kontrastų keliu”, Lietuvos Rytas, 17 November 2006.


Partnerzy platformy czasopism