Polska polityka zagraniczna i rola wojska w geopolitycznych rozważaniach podpułkownika Tadeusza Zakrzewskiego

Dariusz Miszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2016.2.06

Abstrakt


W styczniu 1943 r. podpułkownik Tadeusz Zakrzewski wysłał do premiera pismo z prywatnymi uwagami na temat polskiej polityki zagranicznej. Uważał, że do zapewnienia Polsce zwycięstwa w wojnie niezbędne jest, by rząd wykorzystał trzy główne atuty wobec rządów państw sprzymierzonych, europejskich sojuszników Niemiec i międzynarodowej opinii publicznej. Rolą wojska była walka zbrojna u boku sojuszników. Kraj miał stawiać czynny opór Niemcom i zwalczać kolaborację z nimi. Zadaniem propagandy było szerzenie wiedzy o polskim wkładzie w wojnę, a także prezentowanie wizji ładu pokojowego. Efektem polityki zagranicznej miała być trwała odbudowa Polski w przedwojennych granicach z równoczesnym poszerzeniem ich kosztem Niemiec oraz powołanie Związku Centralnej Europy.

Słowa kluczowe


druga wojna światowa; stosunki polsko-radzieckie; Europa Środkowa; rząd polski na emigracji; Wojsko Polskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bułhak H., Próba czechosłowackich kół wojskowych nawiązania rozmów sojuszniczych z polskim Sztabem Głównym w marcu 1938 r., „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 15 (1979)

Dubicki T., Rostworowski S.J., Sanatorzy kontra Sikorszczycy, czyli walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii 1939–1940, Warszawa 1993

Dubicki T., Wojsko Polskie w Rumuni w latach 1939–1941, Warszawa 1994

Dubicki T., Suchcitz A., Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945, t. 1, Warszawa 2009

Dymarski M., Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wrocław 1999

Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995

Historia dyplomacji polskiej, t. 5: 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999

Katelbach T., Akt pierwszy dramatu, „Zeszyty Historyczne” 7 (1965)

Kowalewski J., Cykl rumuński, „Zeszyty Historyczne” 6 (1964)

Pobóg-Malinowski W., Na rumuńskim rozdrożu (fragmenty wspomnień), cz. 3, „Kultura” 9–10 (1948)

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski (okres 1939–1945), t. 1, Gdańsk 1990

Poniński A., Wrzesień 1939 r. w Rumunii, „Zeszyty Historyczne” 6 (1964)


Partnerzy platformy czasopism