Śmierć katolikosa Ambrożego i jej wpływ na losy Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej w opinii Zygmunta Mostowskiego

Przemysław Adamczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2016.2.03

Abstrakt


W artykule zaprezentowano raport Zygmunta Mostowskiego, polskiego konsula w Tyflisie, na temat sytuacji w Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej po śmierci katolikosa Ambrożego; przedstawiono najważniejsze wnioski, które wyciągnął polski dyplomata z wydarzeń związanych z konfliktem na łonie Cerkwi gruzińskiej, spowodowanych jej infiltracją przez radzieckie służby specjalne.

Słowa kluczowe


katolikos Ambroży; Gruzja; Zygmunt Mostowski; Gruzińska Cerkiew Prawosławna; polska dyplomacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kiknadze V., Krótki zarys życia i działalności katolikosa-patriarchy Kiriona II, w: Dokumenty klasztoru oo. kamedułów z Pożajska w Państwowym Archiwum Historycznym w Tbilisi, red. I. Czamańska, Poznań 2012

Materski W., Gruzja, Warszawa 2000

Materski W., Polsko-radziecka konwencja konsularna z 18 lipca 1924 roku, „Dzieje Najnowsze” 4 (1973)

Mostowski Z., „W sprawie zgonu katolikosa Ambrożego i rozłamu w gruzińskiej cerkwi prawosławnej”, archiwum Instytutu Polskiego i Instytutu im. gen. Sikorskiego, zespół: Ambasada RP w Londynie, nr A.12P, podzespół nr 11, teczka nr 3: „Rosja Sowiecka – Raporty polityczne i informacyjne z Konsulatów w Leningradzie, Mińsku i Tyflisie”

Tchantouridze L., Russian Annexes Georgia. Georgian Patriarch’s Letter to the 1922 Genoa Conference, „The Canadian Journal of Orthodox Christianity” 3 (2008), nr 3

Всесоюзная перепись населения 1926 года, http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.php?reg=5 [dostęp 06.01.2016];

Святой исповедник Амвросий (Хелая) перед коммунистическим правосудием. Сборник составила, предисловием и комментариями снабдила Динара Дарсалия, Тбилиси (bez daty wydania);

Топтыгин А., Неизвестный Берия, Москва 2002


Partnerzy platformy czasopism