Rosja – Ukraina. 25 lat między „ograniczoną współpracą a ograniczoną konfrontacją”

Eugeniusz Mironowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2014.2.09

Abstrakt


Artykuł o relacjach dwustronnych między Ukrainą a Federacją Rosyjską w latach 1991–2014 z uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej i uwarunkowań międzynarodowych.

Słowa kluczowe


Rosja; Ukraina; stosunki dwustronne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


днів нової влади: погляд неурядових аналітичних центрів, Київ 2005.

Касьянов Г., Україна 1991–2007. Нариси новітньої істроії, Київ 2008.

Кучма Л., Україна – не Росія, Москва 2004.

Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 1990–2010, Białystok 2011.

Olszański T., Ukraina wobec Rosji: stosunki dwustronne i ich uwarunkowania, Prace OSW, War¬szawa 2001.

Snyder T., Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, Sejny 2009.

Тарасюк Б., Зовнішня політика незалежной України: підсумкі та перспективи, Львів 2006.

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства, ред. Ю. А. Леве¬нець, Київ 2008.

Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспетива, ред. Б. О. Парахоньский, Київ 2001.

Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007.

Злeнко А., Дипломатия и политика. Украина в процессе динамичних геололитических перамен, Харьков 2004.

Зленко А., Зовнішньполітична стратегія і дипломтія України, Київ 2008.

Czasopisma:

„Свобода”

„Голос України”

„Polski Przegląd Dyplomatyczny”

„The Ukrainian Week”

„Зовнішні справи”

Strony internetowe:

http://histua.com/istoriya–ukraini

http://lawua.info

http://pomnimvse.com

http://postup.brama.com

http://sevkrimrus.narod.ru/ZAKON/

http://siver.com.ua/

http://swiat.newsweek.pl/

http://tsn.ua/ua

http://www.archives.gov.ua

http://www.centrasia.ru

http://www.dyplomacja.org/

http://www.ea–ua.info

http://www.euroatlantica.info

http://www.forbes.pl/

http://www.history.vn.ua

http://www.krytykapolityczna.pl/

http://www.nbuv.gov.ua/

http://www.osw.waw.pl/

http://www.politik.org.ua

http://www.pravda.com.ua

http://www.ruscrimea.ru/

http://www.tvp.info/

http://zakon.rada.gov.ua


Partnerzy platformy czasopism