Sprawy Węgier w USA po I wojnie światowej. Wizyty Oskara Jaszi’ego i Albera Apponyi’ego

Halina Parafianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2014.1.05

Abstrakt


W artykule pokazany jest stosunek i zmiana nastawienia Amerykanów wobec Węgier po I wojnie światowej. Nadzieje na restaurację historycznych granic i rewizjonizm węgierski stały się podstawą polityki zagranicznej państwa, dla której poparcia szukano na Zachodzie Europy i USA, zwłaszcza wśród emigrantów węgierskich. Nieratyfikowanie traktatu wersalskiego, podpisanie przez USA separatystycznego traktatu z Węgrami (sierpień 1921 r.), a zarazem spore i życzliwe zainteresowanie Amerykanów współpracą międzynarodową stworzyły szanse na normalizację stosunków węgiersko‑amerykańskich. W takich okolicznościach jesienią 1923 r. dochodzi do wizyt i cyklu odczytów Oszkara Jasziego oraz Alberta Apponyiego, które – wraz z ich publiczną dyskusją – odegrały użyteczną rolę w popularyzacji spraw węgierskich i regionu.

Słowa kluczowe


Węgry; USA; amerykańscy Węgrzy; Albert Apponyi; Oszkar Jaszi; Miklos Horthy; Laszlo Szechenyi; Mihaly Karolyi; Robert Caldwell; traktat w Trianon; rewizjonizm węgierski; federacja środkowoeuropejska; „Foreign Affairs”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apponyi A., The Memoirs of Count Apponyi, London‑Toronto 1935.

Bandholtz H. H., An Undiplomatic Diary, ed. F.‑K. Krűger, New York 1933.

Karolyi C., A Life Together. The Memoirs of Catherine Karolyi, London 1969.

Karolyi M., Memoirs of Michael Karolyi. Faith Without Illusion. Translated from Hungarian by C. Karolyi, New York 1957.

Arndt R., The First Resort of Kings. American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century, Washington 2005.

Bagger E., Eminent Europeans. Studies in Continental Reality, New York 1922.

Bakisian N., Oscar Jaszi in Exile: Danubian Europe Reconsidered, „Hungarian Studies” vol. 9, no. 1/2, 1994.

Bela K. Kiraly: Art of Survival. Hungarian National Defense and Society in Modern Times, ed. P. Balough and T. Vitek, Boulder 2003.

Borsody S., Oscar Jaszi’s Vision of Peace, [w:] Hungary’s Historical Legacies. Studies in Honor of Steven Bela Vardy, ed. D. P. Hupchick, W. R. Weisberger, Boulder 2000.

Bundy W. P., The Council on Foreign Relations and „Foreign Affairs”: Notes for History, New York 1994.

Byrnes R. F., Awakening American Education to the World. The Role of Archibald Cary Coolidge, 1866‑1928, Notre Dame 1982.

Deak F., Hungary at the Paris Peace Conference. The Diplomatic History of the Treaty of Trianon, New York 1942.

Grose P., Continuing the Inquiry. The Council on Foreign Relations from 1921 to 1996, New York 1996.

Jaszi O., Revolution and Counter‑Revolution in Hungary, London 1924.

Jaszi O., The Dissolution of the Habsburg Monarchy, Chicago 1929.

Kopyś T., Oszkar Jaszi: z dziejow federalizmu w Europie Środkowej w latach 1900‑1920, Kraków 2006.

Litvan G., A Twentieth‑Century Prophet: Oscar Jaszi 1875‑1957, Budapest‑New York 2006.

Major M. I., American‑Hungarian Relations 1918‑1944, Astor 1974.

Marczewska‑Zagdańska H., Council on Foreign Relations oraz kwartalnik „Foreign Affairs” jako forum dyskusyjne, doradcze i opiniotworcze w amerykańskiej polityce zagranicznej od Woodrow Wilsona do Franklina D. Roosevelta, „Dzieje Najnowsze” nr 1, 2009.

Romsics I., The Dismantling of Historic Hungary: The Peace Treaty of Trianon. Translated from Hungarian by M. D. Fenyo, Boulder 2002.

Romsics I., Istvan Bethlen: A Great Conservative Statesman of Hungary, 1874‑1946, Boulder 1995.

Schulzinger R. D., The Making of the Diplomatic Mind. The Training, Outlook and Style of United States Foreign Service Officers, 1908‑1931, Middletown 1975.

Schulzinger R. D., The Wise Men of Foreign Affairs. The History of the Council on Foreign Relations, New York 1984.

Zeidler M., Ideas on Territorial Revision in Hungary 1920‑1945. Translated from Hungarian by T. J. and H. DeKornfeld, Boulder 2007.


Partnerzy platformy czasopism