Kosowo, mit kosowski i jego recepcja

Maciej Skorczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.13

Abstrakt


Artykuł traktuje o tak zwanym micie kosowskim, który został stworzony na kanwie czternastowiecznej bitwy na Kosowym Polu. Mówi o tworzeniu się tego mitu, o poszczególnych osobach stojących za nim oraz o wpływie wydarzeń historycznych, które miały wpływ na redagowanie go, a przede wszystkim o roli Kosowa w budowaniu świadomości narodowej Serbów, jego roli, oraz o jego recepcji we współczesnym społeczeństwie serbskim. Nie ogranicza się jedynie do wydarzeń historyczno‑politycznych, ale stara się w sposób możliwie najszerszy przybliżyć czytelnikowi problem mitu.

Słowa kluczowe


Kosowo; Serbia; Mit Kosowski; Bałkany; Bitwa na Kosowym Polu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Čolović I., Politika Simbola, Belgrad 2000.

Ćorović V., Istorija Srba, Niš 2001.

Felczak W., T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Warszawa 1979.

Gil D., Państwo – /naród/ – Kościół i specyfika serbskiej religijno‑narodowej koncepcji diarchii, [w:] Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś, red. B. Zieliński, Poznań 2001.

Lis I., Śmierć w literaturze staroserbskiej: XII‑XIV wiek, Poznań 2003.

Malcolm N., Kosovo. A short history, Londyn 2002.

Naumow A., Dar słowa. Ze starej literatury serbskiej, Warszawa 1984.

Rakić M., Pesme, Belgrad 1998.

Smith A. D., Etniczne źrodła narodów, Kraków 2009.


Partnerzy platformy czasopism