Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu

Ernest Komoński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.11

Abstrakt


Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza jednego z podstawowych determinantów działań obronnych Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich w latach 1943‑1944. Tym determinantem był strach, który w rożnych formach i rozmaitym natężeniu dotknął całą zagrożoną eksterminacją ludność polską w obu regionach. Analiza jego przejawów pozwala wysnuć wniosek, że strach stał się głównym imperatywem pierwszych, jeszcze niezinstytucjonalizowanych działań obronnych Polaków.

Słowa kluczowe


Wołyń; Galicja Wschodnia; II wojna światowa; eksterminacja; Polacy; ukraińscy nacjonaliści; strach

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa 2009.

Dębowska M., L. Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary wojny i represji okupantów, Lublin 2010.

Pieter J., Strach i odwaga, Warszawa 1971.

Siekierka Sz., H. Komański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939‑1946, Wrocław 2006.

Siekierka Sz., H. Komański, E. Rożański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939‑1946, Wrocław 2008.

Siemaszko W. E., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939‑1945, t. 1, Warszawa 2000.

Wołczański J., Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w latach 1939‑1945. Materiały źrodłowe, cz. I, Kraków 2005.

Wołczański J., Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego przez nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w latach 1939‑1945. Materiały źrodłowe, cz. II, Kraków 2006.


Partnerzy platformy czasopism