Z dziejów polskiej mniejszości w Bośni. Życie i działalność Wiktora i Artura Burdów

Łukasz Chimiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.03

Abstrakt


Artykuł przedstawia losy i działalność dwóch pokoleń rodziny Burdów, której przedstawiciele pochodzili ze Śląska Cieszyńskiego, a osiedlili się w Bośni, przyczyniając się do społeczno‑gospodarczego rozwoju tej prowincji, pod panowaniem Austro‑Węgier na przełomie XIX i XX wieku. Interesująca, lecz zupełnie dotąd nieznana jest zwłaszcza działalność Artura Burdy – Konsula Honorowego RP w Banja Luce, osoby bardzo zasłużonej dla opieki nad kilkunastotysięczną polską mniejszością mieszkającą do 1946 r. w Bośni. Za tę działalność Artur Burda w czasie II wojny światowej był prześladowany przez hitlerowców i ustaszy. W szkicu zaprezentowano także nowe ustalenia dotyczące liczebności i rozmieszczenia osadnictwa polskiego w Bośni, w oparciu o nigdy dotąd niewykorzystywane źródła archiwalne.


Słowa kluczowe


historia Europy Środkowej XIX/XX w.; historia Jugosławii; Polonia w Europie; Bośnia i Hercegowina; Polacy w Jugosławii; Artur Burda; Wiktor Burda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albin J., Polacy w Jugosławii, Lublin 1983.

Benson L., Jugosławia. Historia w zarysie, Kraków 2011.

Burda A., Poljski naseljenici u Bosni, „Zbornik Krajnskich Muzeja” t. III, 1968/1969.

Chojecka E., Architektura i urbanistyka Bielska‑Białej do 1939 r., Bielsko‑Biała 1994.

Drljača D., Między Bośnią, Bukowiną, Serbią i Polską. Studia i szkice etnologiczne, Wrocław 1997.

Jelavich B., Historia Bałkanów wiek XVIII i XIX, Kraków 2005.

Jelavich B., Historia Bałkanów wiek XX, Kraków 2005.

Judyccy A. Z., Polonia. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.

Kamberović H., Prema modernom društvu. Bosna i Hercegovina od 1945 do 1953 godine, Tešanj 2000.

Kasumanović A., Modaliteti eksterne kolonizacije u Bosni 1890‑1914: case study za njemačke erarne kolonije, „Prilozi ” vol. 38, 2009, s. 88‑96.

Kwaśniak F., A. Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni (1895‑1946), Legnica 2008.

Milojković‑Djurić J., Benjamin von Kallay’s role in Bosnia‑Herzegovina 1882‑1903: Habsburg’s Policies in an Occupied Territory, „Journal of the North American Society for Serbian Studies” 14(2), 2000, s. 211‑220.

Nowakowski T., Muzułmanie w armii austro‑węgierskiej, „Rocznik Muzułmański” R. III, t. 2, 1414 H (1994), s. 39‑46.

Solecki M., Utracony dom. Losy Polakow z Bośni, „Więź” nr 10, 2007.

Stegner T., Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci, Gdańsk 2008.

Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918‑2000. Struktury organizacyjne, Warszawa 2000.

Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.

Valenta L., Upoznajmo se. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2009.

Мirosavljević S., Ban i Banja Luka ambjentalni i gradski identitet, Banja Luka 2010.


Partnerzy platformy czasopism