Kontakt

Adres

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
Instytut Historii PAN
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa

www.sdr-ihpan.edu.pl

Osoba do kontaktu

Daniel Boćkowski - redaktor prowadzący
Dr hab.
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
Tel.: +48 602593957
Email: sdr@ihpan.edu.pl

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 26 93
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism