Dziedzictwo „ufortyfikowanej knajpy” Działalność wybranych hoteli i lokali gastronomicznych Torunia w latach 1920–1939

Barbara Zulewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2017.003

Abstrakt


Hotele i lokale gastronomiczne były ważną częścią życia codziennego mieszkańców II Rzeczypospolitej. Zakłady gastronomiczne stanowiły niekiedy miejsca spotkań. Toruń będący w okresie międzywojennym ważnym ośrodkiem administracyjnym i kulturalnym północnej części państwa, w momencie przyłączenia do Polski posiadał bazę hotelową i restauracyjną. W eleganckich kawiarniach, modnych cukierniach, zadymionych i szemranych knajpach zacieśniano więzy międzyludzkie. Torunianie chętnie korzystali z oferty licznych lokali, jedząc, pijąc, słuchając koncertów, będąc niekiedy świadkami skandali obyczajowych i przestępstw. Artykuł ma na celu ukazanie działalności wybranych hoteli i lokali gastronomicznych międzywojennego Torunia zarówno z tej jasnej, jak i ciemnej strony. Na materiał źródłowy składają się m.in. prasa regionalna („Dzień Pomorski”, „Słowo Pomorskie”) i archiwalia (Akta miasta Torunia 1920–1939).

Słowa kluczowe


Toruń; hotel; lokal gastronomiczny; restauracja; kawiarnia; knajpa; okres międzywojenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kortas A., Befestigte Kneipe. Toruńskie lokale gastronomiczne i hotele w XIX wieku i na początku XX wieku w świetle ksiąg adresowych i lokalnej prasy,

Toruń 2011.

Krzemiński T., Krajobraz higieniczno-estetyczny miast i wsi pomorskich w dwudziestoleciu międzywojennym, Zapiski Historyczne, t. 77: 2012, z. 2.

Krzemiński T., Prostytucja w międzywojennym Toruniu: szkic zagadnienia, Rocznik Toruński, R. 40, 2013.

Przybyszewski K., Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920–1939). Społeczeństwo i gospodarka, Toruń 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism