Tłumacz jako autor na podstawie wybranych fragmentów powieści Olgi Tokarczuk Bieguni

Marcelina Pietryga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2020.014

Abstrakt


W ramach niniejszego artykułu przedstawiona została analiza działań translatorskich wynikających z przyjętej przez tłumaczkę autorskiej roli, której dostrzeżenie możliwe jest na przykładzie przekładu literackiego. Przedmiotem analizy jest tłumaczenie powieści Olgi Tokarczuk Bieguni. Można zauważyć, że autorskie działania tłumaczki ujawnią się przede wszystkim w zastosowanych przez nią technikach oraz strategiach translatorskich, które jednocześnie wpływają na stopień widoczności jej działań w przekładzie.


Słowa kluczowe


tłumacz; autor; rola autorska; modyfikacje; jawność tłumacza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Tokarczuk O., 2007, Bieguni, Kraków.

Tokarczuk O., 2018, Flights, tłum. J. Croft, Croydon.

Biobibliographical notes. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Thu 06 Feb 2020, https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2018/bio-bibliography/ (dostęp: 6.02.2020).

Brzozowski J., 2011, Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Kraków.

Gumul E., 2006, Eksplicytacja a komunikatywność tekstu przekładu, [w:] Przekład jako komunikat, P. Fast, W. M. Osadnik (red.), Katowice–Warszawa– Częstochowa, s. 19–37.

Gumul E., 2017, Explicitation in simulatneous interpreting. A study into expliciting behaviour of trainee interpreters, Katowice.

Hejwowski K., 2015, Iluzja przekładu. Przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym, Katowice.

How translator Jennifer Croft won £ 26,000 and the Man Booker International Prize, https://scroll.in/article/882150/how-translator-jennifercroft- won-ps26000-and-the-man-booker-international-prize (dostęp: 4.04.2020).

Klaudy K., 2001 [1998], Explicitation, [w:] Routledge encyclopedia of translation studies, M. Baker (red.), London–New York, s. 80–84.

Kwieciński P., 2001, Disturbing strangeness. Foreignization and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry, Toruń.

Legeżyńska A., 1986, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa.

Lewicki R., 2017, Metody, techniki i strategie w procesie tłumaczeniowym. Próba uporządkowania terminologii przekładoznawczej, „Konińskie Studia Językowe”, 5(3), s. 537–365.

Linke M., 2008, A cognitive approach to equivalence in literary translation. Illustrated by an analysis of images of women in Henry James’ „Portrait of a Lady” and its Polish translation „Portret Damy”, Toruń.

Mazi-Leskovar D., 2003, Domestication and foreignization in translating American prose for Slovenian children, „Meta. Translator’s Journal”, 48(1–2), s. 250–265.

Milton J., 2010, Adaptation, [w:] Handbook of translation studies, t. 1, Y. Gambier, L. van Doorslaer (red.), Amsterdam–Philadelphia s. 3–6.

Mitura, M. 2009. Tłumacz czy autor? Vernon Sullivan bawi się (z) czytelnikiem, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 5, s. 133–144.

Molina L., Hurtado Albir A., 2002, Translation techniques revised. A dynamic and functionalis approach. „Meta. Translator’s Journal”, 47(4), s. 498–512.

Newmark P., 1988, A textbook of translation, New York.

Nida E. A., 1964, Toward a science of translating with special reference to principles and procedures involved in Bible translating, Ledien.

Pieńkos J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa.

Piotrowska M., 2002, A compensation model for strategies and techniques in teaching translation, Kraków.

Sanders J., 2006, Adaptation and appropriation, London.

Tabakowska E., 2008, Obecność tłumacza w tekście – spojrzenie językoznawcy, [w:] Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec (red.), Kraków, s. 503–518.

Tokarz B., 2003, Między psychologicznym a socjologicznym aspektem przekładu, [w:] Socjologiczne aspekty przekładu, P. Fast (red.), Katowice–Warszawa, s. 13–31.

Venuti L., 1995, The translator’s invisibility. A history of translation, London–New York.

Venuti L., 2001 [1998], Strategies of translation, [w:] Routledge encyclopedia of translation studies, M. Baker (red.), London–New York, s. 240–244.

Zaleska Z., 2015, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Wołowiec.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism