Małopolska chmura edukacyjna jako (nie)optymalna forma doskonalenia zawodowego tłumaczy przysięgłych w Małopolsce

Justyna Sekuła

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.022

Abstrakt


W pierwszej części artykułu podjęto tematykę dotyczącą ustawowego obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez tłumaczy przysięgłych (TP) oraz form realizacji tego obowiązku. Następnie przedstawiono zestawienie dostępnych form doskonalenia zawodowego dla TP z terenu Małopolski oraz wyszczególniono wady i zalety każdej z nich. W dalszej części artykułu dokonano krótkiej charakterystyki projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” (MChE) i podjęto rozważania dotyczące możliwości zorganizowania formy doskonalenia zawodowego dla TP na bazie zajęć online prowadzonych w ramach MChE. Ponadto w tej części przedstawiono autorską koncepcję kursu semestralnego dla TP z Małopolski, doskonalącego kompetencje w zakresie sporządzania tłumaczeń poświadczonych. W końcowej części artykułu przedstawiono wady i zalety zaproponowanej formy doskonalenia z uwzględnieniem już omówionych ofert doskonalenia zawodowego dla TP z województwa małopolskiego.


Słowa kluczowe


tłumacz przysięgły; doskonalenie zawodowe; Małopolska; kurs; Małopolska Chmura Edukacyjna; technologie informacyjne w edukacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biuletyn LST, http://www.lst-lublin.org.pl/index.php/310-nowy-numer-biuletynu-lst (dostęp: 30.04.2019).

Biuletyn TEPIS, http://tepis.org.pl/category/biuletyny-tepis (dostęp: 17.04.2019).

Cieślik B., Laska L., Rojewski M. (red.), 2014, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, wyd. 2, Warszawa.

Dostatni G., 2005, Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Informacje o studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, http://spktpuam.home.amu.edu.pl/index.php?info=o_studiach (dostęp: 30.04.2019).

Informacje o studiach podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie, http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/tlumaczenie-przysiegle-i-specjali styczne (dostęp: 30.04.2019).

Informacje o studiach podyplomowych organizowanych przez Katedrę UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, http://www.przeklad.filg.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowedla-tlumaczy-tlumaczenia-uwierzytelnione-i-srodowi-skowe (dostęp: 30.04.2019).

Kubacki A., 2012, Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Warszawa.

Kubacki A., Iluk J., 2014, Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstow z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem. Wie fertigt man beglaubigte Ubersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Ubersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und Deutscher Dokumente fur Translationsubungen, Chrzanów.

Lista tłumaczy przysięgłych, https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search,4.html?Reg= 6&Language=2 (dostęp: 17.04.2019).

Oferta internetowego rocznego kursu prawa i tłumaczeń prawniczych, https:// textem.com.pl/produkt/internetowy-roczny-kurs-prawa-i-tlumaczenprawniczych-edycja-2019-de/ (dostęp: 30.04.2019).

Sekuła J., 2016, Kształcenie zawodowych kompetencji tłumaczy tekstów prawnych i prawniczych w ramach studiów podyplomowych, „Comparative Legilinguistics”, 25, s. 95‒108.

Strona internetowa Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, http://tepis.org.pl/ (dostęp: 17.04.2019).

Strona internetowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, http://www.stp.org.pl/ (dostęp: 17.04.2019).

Strona internetowa Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, http://bst.org.pl/ (dostęp: 17.04.2019).

Strona internetowa projektu Małopolska Chmura Edukacyjna ‒ nowy model nauczania, https://e-chmura.malopolska.pl/index.php/o-projekcie (dostęp: 30.04.2019).

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2702), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042732702/U/ D2004 2702Lj.pdf (dostęp: 10.01.2016).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism