Wulgaryzmy w amatorskim tłumaczeniu filmowym

Mateusz Włuka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.019

Abstrakt


Problematyka tłumaczenia wulgaryzmów w napisach filmowych nie została jeszcze dogłębnie zbadana. Podejście do przekładu wulgaryzmów może być uzależnione od wielu różnych czynników, w tym wykształcenia tłumacza lub wymagań narzuconych przez zamawiającego usługi przekładu audiowizualnego. W praktyce zadania nie ułatwia również spór wśród autorów dotyczący tego, czy wulgaryzmy w języku pisanym są odbierane jako silniejsze niż ich ekwiwalenty w języku mówionym. Tematem przewodnim tej pracy jest analiza podejścia tłumaczy nieprofesjonalnych do przekładu wulgaryzmów.


Słowa kluczowe


wulgaryzmy; przekład audiowizualny; przekład nieprofesjonalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allan K., Burridge K., 2006, Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language, Cambridge–New York.

Andersson L., Trudgill P., 1990, Bad Language, Oxford–Cambridge.

Ameri S., Ghazizadeh K., 2014, A Norm-Based Analysis of Swearing Rendition in Professional Dubbing and Non-Professional Subtitling from English into Persian, http://relp.khuisf.ac.ir/article_533615_fdd6760f28cd- 4783f8ee86091aae718f.pdf (dostęp: 5.06.2018).

Bączkowska A., 2011, Some Remarks on Multimodal Approach to Subtitles, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4183/Some remarks on a multimodal approach to subtitles.pdf?sequence=1&isAllowed= y (dostęp: 21.12.2018).

BBC Online Subtitling Editorial Guidelines, 2009, bbc.co.uk/guidelines/futuremedia/ accessibility/subtitling_guides/online_sub_editorial_guidelin es_vs1_1.pdf (dostęp: 12.02.2017).

BBC Subtitle Guidelines. Pobrane z: http://bbc.github.io/subtitle-guidelines (dostęp: 5.05.2018).

Caes M. et al., 2002. European Journal of Communication, 17, 325.

Diaz Cintas J., Anderman G. 2009, Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen, Basingstoke.

Diaz Cintas J., Remael A., 2007, Audiovisual Translation: Subtitling, Manchester.

Gottlieb H. 1990, Tekstning – Synkron Billedmedieoversattelse, [w:] Lindberg J. Subtitling – The constrained translation practice. A thesis on subtitling within the medical genre. Pobrane z: studenttheses.cbs.dk/ bitstream/handle/10417/2934/jonas_laustsen_lindberg.pdf?sequence=1 (dostęp: 20.11.2016).

Gottlieb H. 1997, Subtitles, translation & idioms, [w:] Midjord M. Swearing in Subtitles. Pobrane z: pure.au.dk/portal/files/52877351/Speciale_samlet_ final.pdf (dostęp: 18.11.2017).

Gottlieb H. 2005, Multidimensional Translation: Semantics turned Semiotics, [w:] Midjord M., Swearing in Subtitles. Pobrane z: pure.au.dk/portal/ files/52877351/Speciale_samlet_final.pdf (dostęp: 18.11.2017).

Gottlieb H. 2005, Screen translation: Eight studies in subtitling, dubbing and voice over, [w:] Lindberg J., Subtitling – The constrained translation practice. A thesis on subtitling within the medical genre. Pobrane z: studenttheses. cbs.dk/bitstream/handle/10417/2934/jonas_laustsen_lindberg. pdf?sequence=1 (dostęp: 20.11.2017).

Gottlieb H., 2008, Screen translation, [w:] Midjord M., Swearing in Subtitles. Pobrane z: pure.au.dk/portal/files/52877351/Speciale_samlet_final.pdf (dostęp: 18.11.2013).

Lindberg J., 2001, Subtitling – The constrained translation practice. A thesis on subtitling within the medical genre. Pobrane z: studenttheses.cbs.dk/ bitstream/handle/10417/2934/jonas_laustsen_lindberg.pdf?sequence=1

Luyken G. et al., 1991, Overcoming Language Barriers in Television: Dubbing and Subtitling for the European Audience, Manchester

Midjord M., 2013, Swearing in Subtitles. Pobrane z: pure.au.dk/portal/files/ 52877351/Speciale_samlet_final.pdf (dostęp: 18.11.2017).

Newmark P., 1988, Approaches to Translation, Hertfordshire.

Pedersen J., 2011, Subtitling Norms for Television: An exploration focussing on extralinguistic cultural references, Amsterdam Philadelphia.

Stephens R. et al., 2009, Swearing as a response to pain, „NeuroReport”. Pobrane z: studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/2934/jonas_laustsen_lindberg. pdf?sequence=1 (dostęp: 20.11.2017).

Wajnryb R., 2005, Expletive deleted: a good look at bad language, New York.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism