Tłumacząc Roberta Frosta na język polski

Karolina Kwapisz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2019.015

Abstrakt


W niniejszym artykule podjęto próbę oceny, w jakim stopniu styl, idee i struktura utworu Roberta Frosta Acquainted with the Night zostały odzwierciedlone w polskich tłumaczeniach. W świetle tych rozważań, korzystając z metody kateny, przeprowadzono analizę oryginału przy szczególnym uwzględnieniu jego najważniejszych i ważnych cech. Następnie zbadano jego polskie przekłady (autorstwa Ludmiły Marjańskiej i Stanisława Barańczaka) oraz podjęto próbę oceny, w jakim stopniu zachowują one istotę, sensy i strukturę oryginalnego wiersza.


Słowa kluczowe


Robert Frost; katena; ocena tłumaczenia; Acquainted with the Night; Barańczak; Marjańska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolton M.J., 2010, Robert Frost, T.S. Eliot, and Modernist Poetics, [w:] Robert Frost, M. Dickstein (red.), Pasadena, s. 23–39.

Brajerska-Mazur A., 2005, Katena and Translations of Literary Masterpieces, „Babel”, nr 51(1), s. 16–30.

Brajerska-Mazur A., 2012, Wstęp. „Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy”, [w:] A. Brajerska-Mazur, Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie. Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh, Lublin, s. 7–25.

Brajerska-Mazur A., 2014, Sprostowanie i odpowiedź na pytania recenzentki, „Przekładaniec”, nr 29, Kraków, s. 349–355.

Bukowski P., Heydel M. (red.), Wspołczesne teorie przekładu. Antologia, Krakow 2009.

Calhoun R.J., 2000, “By Pretending They Are Not Sonnets”: The Sonnets of Robert Frost at the Millennium, [w:] Roads Not Taken: Rereading Robert Frost, W.E.J. Wilcox i J.N. Barron (red.), Columbia, s. 217–235.

Catford J., A Linguistic Theory Of Translation, Oxford 1965.

Elektrowicz L. (red.), 1972, Wiersze/Robert Frost, Warszawa.

Even-Zohar I., Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim, tłum. M. Heydel, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, M. Heydel, P. Bukowski (red.), Kraków 2009, s. 195–204.

Fagan D.J., 2007, Critical Companion to Robert Frost: A Literary Reference to His Wife and Work, New York.

Frost R., 1964, Complete Poems of Robert Frost, New York, Chicago and San Francisco.

Frost R., 1992, 55 wierszy, tłum. S. Barańczak, Kraków.

Henry N., 1977, Frost’s “Acquainted with the Night”, „The Explicator”, 35:3, Washington, s. 28–29.

House J., 1997, Translation Quality Assessment: A Model Revisited, Tubingen.

House J., 2001, Translation Quality Assessment: Linguistic Description versus Social Evaluation, „Meta: Journal Des Traducteurs”, https://doi.org/ 10.7202/003141ar (dostęp: 24.04.19).

Lefevere A., Translation/history/culture: A sourcebook, London 2002.

Linke M., 2009, Kognitywne podejście do przekładu w kontekście współpracy interdyscyplinarnej – korzyści, wyzwania, perspektywy rozwoju, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 5, Toruń, s. 111–120.

Little M.R., 2010, Bloom’s How to Write About Robert Frost, New York.

Malina D., 2014, Katena czy Dominanta, czyli jak amerykanizować Wisławę, „Przekładaniec”, 28, Kraków, s. 197–200.

Murray K., 2000, Robert Frost’s Portrait of a Modern Mind: The Archetypal Resonance of Acquainted with the Night, „The Midwest Quarterly”, 41.4 (Summer 2000), Pittsburgh, s. 370–384.

Nida E., Toward a science of translating, Leiden 1964.

Perrine L., 1967, 50. Frost’s Acquainted with the Night, „The Explicator”, 25:6, Washington, s. 90–91.

Reiss K., Vemeer H., Towards a general theory of translational action: Skopos theory explained, London 2014.

Schaffner C., 1997, From ‘Good’ to ‘Functionally Appropriate’: Assessing Translation Quality, „Current Issues In Language and Society”, 4(1), s. 1–5, https://doi.org/10.1080/13520529709615476 (dostęp: 23.04.2019).

Tabakowska E., 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, tłum. A. Pokojska, Kraków.

Tabakowska E., 2015, Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac, P. de Bończa Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków.

Toury G., Descriptive Translation Studies – and Beyond, Amsterdam 1995

Venuti L., Translator’s Invisibility: A History of Translation, London 1995.

Wallace M., 1968, 64. Frost’s Acquainted with the Night, „The Explicator”, 26:8, Washington, s. 121.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism